Gruppen

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 08 - side 219-219

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

GRUPPEN

Gruppen for alternativ Musik besøgte Glostrup Musikbibliotek den 28. januar, hvor man opførte værker fra instrumentalteaterseminaret, omtalt andetsteds i bladet.

Foreløbig ser planerne for de næste måneder således ud:

Søndag den 6. februar 1MPRO-V1SAT1ONSKONCERT.

Søndag den 13. februar ÅBENT-HUS-KONCERT, uropførelser af ny dansk musik, ucensureret program.

Søndag den 20. februar REPRISEKONCERT FOR SUPERMUS nov. 71, de værker som stod højst i den uformelle publikumsafstemning opføres igen.

Alle disse tre koncerter foregik i Nikolaj Kirke kl. 2 om eftermiddagen med økonomisk støtte fra Københavns Kommunes Kulturfond.

l øvrigt regner man med endnu et SUPERMUS-arrangement 5 sidste tredjedel af marts, og der arbejdes på koncert i samarbejde med »Musik og Lys«, en koncert hvori lys skal indgå som et integreret virkemiddel.

Der er også planer om et seminar om undergrundsfilm og -musik.

Gruppens åbne møder holdes i Musikkonservatoriets kantine næsten hver mandag, oplysning herom på gruppens adresse og telf.

Koncerter arrangeres gerne på biblioteker, skoler, i musikforeninger osv. (Ny kammermusik, politisk musik, instrumentalteater, impro-visationsmusik osv.) Henv. Gruppen for Alternativ Musik, Studenterrådet, H. C. Andersens Boulevard 38, st. tv., 1553 V eller evt. telefonisk til 140073 (8-9 eller 18-19).

Rettelse: Fjeld Simonsens adresse blev opgivet forkert i sidste nummer af dmt. Den er Gerners-gade 62, 1319 K.

Gruppen.

Årgang 46/1971, nr. 08