1972

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 09 - side 223-224

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

1972:

Et stort lortehav. Aldrig en bølge. Ikke den mindste krusning. En blikstille uhyre udstrakt blank lorteoverflade med solens og månens evige brune spejlbillede. Flere hundrede millioner menneskehoveder spredt ud over det gigantiske lortehav. Øjensynligt badende mennesker. Alle med brunt hår. Det overvejende flertal med hovedet i lodret stilling og med den åbne mund i lorteskorpen. Øjensynligt hundesvømmere. Et mindretal med nakken skråt tilbage. Øjensynligt flydere. Hist og her flydende baljer med blomster. Nogen store, andre små. Næsten alle flydere koncentreret omkring blomsterbaljerne. Flest omkring de store baljer, færre omkring de små baljer. Kun ganske få hundesvømmere i nærheden af blomsterbaljerne. Så godt som ingen omkring de store baljer, lidt flere omkring de små baljer. Kun ganske enkelte flydere langt borte fra blomsterbaljerne. Foretagende sig følgende manøvre: En dyb vejrtrækning, lukning af munden, hovedet op i lodret stilling med munden i lorteskorpen (øjensynligt en ændring fra flydning til hundesvømning), åbning af munden, lukning af munden, nakken skråt tilbage (øjensynlig en ændring fra hundesvømning til flydning), gurgling af lortet i munden, hovedet op i lodret stilling med munden over lorteskorpen (øjensynligt en ændring fra flydning til hundesvømning), ud-spytning af lortet i hovedet på de nærmeste hundesvømmere, nakken skråt tilbage (øjensynligt en ændring fra hundesvømning til flydning), en dyb vejrtrækning.

Mange år senere:

Tomme baljer. Et uhyre stort antal hundesvømmere, så godt som ingen flydere. De få flydere jævnt fordelt ud over lortehavet. Foretagende sig følgende manøvre: Et fast greb i en tom balje, presning af baljen ned under lorteskorpen, hævning af baljen op over lorteskorpen, hældning af baljens indhold ned over de nærmeste hundesvømmere.

Endnu mange år senere:

En rig flora på lortehavets bølgende l o rte overflade.

i "" I I

2 kompositronsmetoder: ! Blomsterbaljemetoden: Lortemetoden:

JSZ^Ingan: Homo^n «* normal_____________! Hetereogen og sær______________

. |

Instrumentbehandlingen: | Naturlig, raffineret og virtuos ! Kunstig, grov og akavet

_______________________i__________________________________i___________________________________

P, r , ., ,. Musikken som abstrakt fænomen, Musikken som et konkret fænomen

Uptørelsessituatio>nen: uafhængig af opførelsessituationen i en korakrert opførelsessituation

Dynamikken: j Organisk afbalanceret Mekanisk og uformidlet

Rytmen: Smart, elegant og organisk j Klodset, kantet og mekanisk

Klangen: Raffineret og subtil Enkel og grov

_ _ __ ._ .

P . Organ'isk-dynamisk (dramatisk, Mekanisk (manipuleret organisk-

t-ormen. ekstatisk) dynamisk form = mekanisk form)

Stilrenihed (i den småborgerlige Stilløshed (musikken som et nutidigt

Stilen: perfektionistiske forstand), fænomen, fri for historiée ren d e

stilpastiche og st Hpotpoum katalogisering) og stil>manupulation

±IÄ«tenfoÄ)aerlifle l Funlctionspolitisk (musikken fungerer

""~

Mu.lta^=_________Musikken som .eve.de organisme jjg K^J^^m^a1""

Ho Mnln B.n:__________Spontan m,u Sik_______________| ^tt'f!e S^hed Sf0lel Se

MEN

kun ét sprog fungerer i lortehavet: Lortesproget.

Michael Bertelsen