Foreninger

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 09 - side 251-252

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

FORENINGER

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket), Kronprinssegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466f København K. Tlf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket), Møntergade 6 A, 1116 København K. Tlf. 150726. Postgirokonto 3474 — Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

GRUPPEN

Gruppen for alternativ musik arrangerer søndagene den 31. juli og 7. august koncerter på havnens motorfærgers havnerundfartsbåde i Københavns havn under forudsætning af godt vejr. Med dette for øje indkalder gruppen interesserede komponister til at skrive musik til disse koncerter, de vil da blive opført i det omfang, det er praktisk muligt.

Gruppen holder møde hver mandag kl. 19 i Musikkonservatoriets kantine, H. C. Andersens Boulevard 36, hvor der træffes aftale om, hvar der i øvrigt skal laves i gruppen.

Gruppen arrangerer løbende koncerter, for det meste i Nicolai kirke. Komponister eller musikere, der er interesserede i at deltage, kan henvende sig en mandag i kantinen på konservatoriet, skrive værk og titel på opslagstavlen ved nedgangen til konservatoriekantinen, skrive til gruppen for alternativ musik, c/o Fjeld Simonsen, Gernersgade 62, 4. th., 1319 K eller kontakte andre, der har med gruppen at gøre, endelig telefonere 140073 (bedst 8-9 og 18-19).

Fjeld Simonsen.

KDF

Kordirigentforeningen (K.D.F.) er stiftet i 1919 og har til formål at fremme og højne korsangen i Danmark samt skabe de bedst mulige arbejds- og lønvilkår for medlemmerne.

K.D.F. varetager i øvrigt medlemmernes interesser i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Medlemmerne kan deltage i vore årlige koraftener, hvor mange forskellige kor synger for hinanden uden konkurrencemoment. Tilslutningen til disse arrangementer har i de senere år været så stor, at korene har måttet fordeles på to aftener. Vi påtager os også andre arrangementer, som dirigenterne måtte finde behov for (kursus og lignende) og ønsker at fremme kontakten mellem kordirigenter fra hele landet.

K.D.F.s adresser:

Formand: Cai Vendelboe-Jensen, Margrethevej 12, 2960 Rungsted-Kyst. Telefon (01)860543.

Kasserer: Henning Charlé, Hjortholms Allé 17, 2400 København NV. Telefon Bella 3914.

AUT

Århus Unge Tonekunstnere opfordrer hermed komponister til at indsende værker, subsidiært en fortegnelse over værker med udførlige oplysninger om spilletid, besætning m. m.

Denne opfordring sker med henblik på A.U.T.s programlægning i efteråret 1972 og foråret 1973.

Vi søger i lige så høj grad værker, der sigter på opførelse i koncertsal, eller kan placeres i miljøer.

Værkerne tilsendes Århus Unge Tonekunstnere c/o Wilhelm Hansens Musikforlag, Graven 6, 8000 Århus C.

P. b. v. Erling Vendelbo.