Leder

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 09 - side 221-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

LEDER

ANGÅENDE BLADET

Som det fremgår af forsiden har vi kaldt dette dobbeltnummer for nr. 9—10 i årgang 1971, og der vil komme endnu ét nummer i denne årgang. Det skyides, at det som tidligere meddelt er hensigten at lade årgangene følge koncertsæsonen og DUTs regnskabsår for fremtiden, således at en ny årgang vil begynde efter sommerferien i år. Vi har i den forbindelse den meget glædelige meddelelse, at det endelig er lykkedes at finde en blivende og kompetent redaktion, nemlig Poul Nielsen og Sven Erik Werner, som forlængst har kastet sig over planlægningen af næste sæson, og som er fast besluttede på, at bladet for fremtiden skal udkomme til forudsigelige tidspunkter.

FORBUDT FOR BØRN

Af hensyn til folk med sarte nerver og de børn, der endnu måtte sidde oppe og følge med, skal vi advare om, at der på de følgende tre sider følger et hårdtslående indlæg i debatten om den ny musiks forhold til det senkapitalistiske samfund. Jvf. Henning Christiansens og Pelle Gudmundsen-Holmgreens indlæg i nr. 6—7 d. å. Desuden præsenterer vi en anden uudgivet komponist på side 239!

UNDSKYLD!

I sidste nummer af dmt forekom nogle trykfejl af hvilke de vigtigste skal rettes her. Den alvorligste undskyldning skylder vi de konservatoriestuderende, idet der i Diana Pereiras ÅBENT BREV på side 190, højre spalte, manglede ordet »så« med frygtelige konsekvenser i sætningen »Konservatorierne har aldrig været så propfulde af store talenter og velbegavede flittige unge.« - I samme sides venstre spaltes niendesidste linje rettes ordet »utrolige« til »urolige«.

I Poul Hamburgers TEORI OG PRAKSIS, s. 202, linje 11, skal årstallet rettes til 1725 (nemlig Fux' Gradus ad Parnassum), og i samme artikels sidste sætning, s. 204, rettes ordet »konkrete« til »korrekte«.

Endelig er der ved sidste ombrydning sket den fejl i nodeeks. 2, s. 209, at klaverakkompagnementet har forskubbet sig i forhold til sangstemmen. Taktstregerne skal selvfølgelig passe sammen, idet sangstemmens to første fjerdedele skal stå uakkompagneret og den citerede del af klaverstemmen (takt 4} begynde ved taktstregen midt i ordet »dunkelsten«.

red.