Dansk Musiktidsskrift 46. årgang 1971

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 11 - side 269-269

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk Musiktidsskrift

46. årgang 1971

REDAKTION:

Svend Aaquist Johansen (ansvarshavende) og

Sigurd Berg

(Forår 1971: Gunnar Colding-Jørgensen,

ansvarshavende)

WILHELM HANSEN

KØBENHAVN 1971

INDHOLD

ALC: Anmeldelser ............................................ 219

POUL-GERH. ANDERSEN: Organ Architecture... 117

AVANT-GARDE in the summertime .................. 124

NIELS BAK: Svar til Gunhild Deckert Knudsen... 52

Blokfløjten ............................................. 91

- Blokfløjtedebat ....................................... 170

SIGURD BERG: Danske uropførelser ......... 181, 269

— Anmeldelser .......................................... 155

MICHAEL BERTHELSEN: 1972 ........................ 222

JENS BRINCKER: Form-høring eller

Auditiv analyse ....................................... 39

ELSEBETH BRODERSEN: Hans Leygraf-kursus... 219

HANNE BRUHNS/LISE WIDDING:

Music Libraries ....................................... 130

GORM BUSK: Anmeldelser .............................. 108

KJELL BÆKKELUND: Anmeldelser ...... 59, 184, 273

ERIK CHRISTENSEN/HANS PETER LARSEN /JØRGEN LEKFELDT: Elektrofomsk amatørkomposition ................................. 81

ERIK CHRISTENSEN: Meget mere musikteori ... 166

HENNING CHRISTIANSEN: Spil ægte rødt ...... 162

Om tidsforsinkelse og borgermusik (Debatartikel, svar på Pelle Gudmundsen-Holfngreens artikel i nr. 8) ..................... 258

P. WOETMANN CHRISTOFFERSEN:

Anmeldelser .................................... 106, 185

GUNNAR COLDING-JØRGENSEN:

Kunsten som natur ................................. 31

- Og dog .................................................. 35

— Svar fra en i-kke-anmelder

(til Diana Pereira) ................................... 265

- Anmeldelser ...................................... 67, 98

HENRIK COLDING-JØRGENSEN:

Anmeldelser ...................................... 61, 62

ERIK DAL: Anmeldelser ........................... 246, 271

DANSKE UROPFØRELSER 1970 ....................... 181

DET DANSKE ORGELSELSKAB ............... 160, 249

DUT-koncert i Nikolaj, april.............................. 67

DØDSFALD ................................. 68, 159, 188, 256

HARALD BJERG EMBORG: As I see it ............ 113

HANS EPPSTEIN: Darmstadt-kongres

for ny musik og musikpædagogik ............ 97

STEEN FREDERIKSEN: Janácek ....................... 1

FINN GRAVESEN: Anmeldelser.................. 184, 246

GRUPPEN FOR ALTERNATIV MUSIK . 125, 219, 252

— Instrumentalteaterseminar ....................... 217

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN:

Spil (ægte)............................................. 163

LARS HALLNÄS: Gjentagelsen ........................ 89

POVL HAMBURGER: Teori og praksis............... 201

KÅRE HANSEN/BO HOLTEN:

Rejsen ind i den gyldne skærm............... 232

CARSTEN E. HATTING:'

Anmeldelser ..................... 56, 63, 64, 65, 103

KLAUS HÖECK: Systemdigtning

og seriel digtning.................................... 171

JØRGEN JERSILD: Kommentar til en anmeldelse

(med et svar fra Jan Maegaard)............... 45

— Et svar fra Jørgen Jersild ........................ 148

— Meget, meget mere musikteori ............... 206

SVEND AAQUIST JOHANSEN: Anmeldelser 237, 274

- Muselmand .............................................. 280

BENGT JOHNSSON: Anmeldelser ............... 56, 187

EJNAR KAMPP: Noget om harmonilære ............ 151

ULLA KAPPEL: International cembalo-uge ......... 151

HARALD KAUFMANN/SV. AAQUIST JOHANSEN:

Festivals—present situation and demands... 110

KNUD KETTING: Recorded Danish Music ......... 133

KNUD KETTING/SVEND AAQUIST JOHANSEN:

Da Kagel kom til byen........................... 191

KNUD KETTING: Rapport fra Jan Maegaards

disputatshandling ..................................... 260

E. KIRCHHEINER: Anmeldelser ........................ 220

ELISABETH KLEIN: Anmeldelser ............... 59, 61

OLA KAI LEDANG: Anmeldelser ..................... 153

LEGATANSØGNINGER ...... 24, 30, 68, 159, 188, 218

JØRGEN LEKFELDT: Elektrofoni efter 1960 ...... 73

— Stockhausens telemusik ........................... 240

Anmeldelser ........................... 52, 57, 58, 158

MORTEN LEVY: Patricia Carpenter:

Den musikalske genstand ........................ 25

LUT (Lyngby Unge Tonekunstnere) koncert ...... 160

JAN MAEGAARD: Romantikkens harmonik ......... 11

— Hvorfor musikteori ................................. 144

Harmonidebat ......................................... 182

— Meget, meget mere musikteori.................. 211

— Man folgt der Reihe (referat af Maegaards

egen doktordisputats).............................. 262

Anmeldelser ............................. 105, 248, 249

ANNA-LISE MALMROS: Anmeldelser ... 99, 104, 272

IRMGARD KNOPF MATHIESEN:

Indlæg i blokfløjtedebatten ..................... 146

ODDVIN MATHISEN: Krik og kritik ................. 21

MEDDELELSER ........................... 251, 252, 253, 276

MUSIKMARKED ............................................. 160

MUSIKKALENDER ............ 22, 68, 104, 159, 188, 256

MUSIK OG SAMFUND - et debatoplæg

og en rapport ......................................... 86

MUSIKPÆDAGOGEN ................................. 69, 189

MUSIKVIDENSKABELIG FORENING ............... 20

METTE MÜLLER: Anmeldelser........................... 101

PETER MØLLER: Anmeldelser .......................... 249

FREDE NIELSEN: Some Danish composers

from 1600 to the 1960's ........................... 119

POUL NIELSEN: Kunst er ikke natur ............... 33

— Per Kirkeby som rytmisk-musikalsk digter. 137

SVEND NIELSEN: Meget, meget mere musikteori 210

SIXTEN NORDSTRÖM: Ett annorlunda

musikland — Israel ................................. 6

DIANA PEREIRA: Åbent brev til anmelderne...... 189

— Åbeni brev nr. 2 til musikanmelderne ...... 230

NILS HOLGER PETERSEN: Opera?.................. 38

ARNE SKJOLD RASMUSSEN: To slags kvartetter 43

HENNING RO RASMUSSEN: IMC i USSR......... 225

REDAKTIONEN: Leader ................................... 109

— Meget, meget mere musikteori.................. 205

Leder ................................................... 257

- Angående bladet .................................... 221

- Rettelser .................................................. 273

HERBERT ROSENBERG: Anmeldelser............... 157

RUNDE FØDSELSDAGE ... 22, 68, 104, 159, 188, 256

NANNA SCHIØDT: Anmeldelser ............... 101, 248

GERD SCHIØTZ: Gerald Moore

»The Unashamed Accompanist« ............... 19

FJELD SIMONSEN:

Gruppen for alternativ musik ............ 186, 252

SØREN SØRENSEN: Anmeldelser..................... 156

JESPER TANG: Om Bob Dylan i undervisningen 266

MORTEN TOPP: Anmeldelser ............................ 100

BIRTHE TRÆRUP: Anmeldelser ....................... 250

UNM ..........................................................276, 97

ERIK WAHLSTRÖM: Musikalsk semantik ......... 20

SVEN ERIK WERNER: Cancer -

et forsøg med billeder ........................... 37

T1MME ØRVAD: Anmeldelser ..................... 104, 105

- Klaverstykke .......................................... 278

ØSTTYSK RADIO: Komponistkonkurrence ......... 276

MUSIKALIER og MUSIKVÆRKER

HANS ABRAHAMSEN: Her .............................. 237

- Skum ..................................................... 237

— Under min grønne plante ........................ 237

- Rondo ................................................... 237

EEC-sats ................................................ 237

HANS ABRAHAMSEN/FJELD SIMONSEN:

Sporvognens afskedsvals, noder ............... 254

— Slum-sang, noder ..................................... 255

RITA BENTON:

Directory of Music Research Libraries...... 101

SIGURD BERGE: Yang-Gun ............................ 184

AXEL BORUP-JØRGENSEN:

Winterpieces for klaver........................... 61

HENNING CHRISTIANSEN: Amsteds lykkevals,

noder ....................................................... 161

— Den forsvundne fuldmægtig............... 162, 163

ROBERT GERHARD: Epitalamion ..................... 61

Libra...................................................... 61

— Gemini ................................................... 61

WALTER GIESELER: Canti Toccati für Klavier... 59 PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN:

Tricolore IV ................................. 31, 33, 35

— Piece by Piece for kammerorkester ......... 104

— Stringquartet nr. 4 ................................... 104

— Repriser ................................................ 105

ALUN HODDINOTT: Fioriture ........................... 61

— Sonata for violin og klaver ..................... 61

HEINZ HOLLIGER: Siebengesang..................... 158

MOGENS WINKEL HOLM:

Galgarien och overtoninger ..................... 89

LEOS JANÁCEK: Katja Kabanova..................... 1

SVEND AAQUIST JOHANSEN: Muselmand, noder 280 MAURICIO KAGEL: Hallelujah ........................ 191

— Phonophonie .......................................... 191

MAURICE KARKOFF: Four Sacred Songs, Op. 88 62 JOHAN KVANDAL: Tre slåttefantasier, Op. 31 ... 59 WILLIAM MATHIAS: Piano Concerto nr. 3, Op. 40 61

FINN MORTENSEN: Sonatine, Op. 2 ............... 59

HELMER NØRGÅRD: Marts-salme, noder ......... 257

PER NØRGÅRD: Rejsen ind i den gyldne skærm 232 POUL ROVSING OLSEN: Klaverkoncert............ 59

- Au fond de la nuit ................................. 274

NILS HOLGER PETERSEN: Opera?.................. 38

FOLKE RÅBE/LASSE O'MÅNSSON:

Piece for talekor a cappella..................... 62

ALAN RAWSTHORNE:

Concerto for Two Pianos and Orchestra ... 59

- Suite ..................................................... 61

KENNETH ROBERTS: A checklist of Twentieth-

Cen'tury Choral Music for Male Voices...... 101

KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Telemusik ......... 240

FOLKE STRÖMHOLM: 10 små pianostykker

for børn og ungdom ............................... 184

RAGNAR SÖDERLIND: Fanfare for brass ......... 184

ANATOL VIERU: Die Kinderwelt, Op. 20 ......... 61

FRIEDRICH VOSS: H ami et-o u vert ure ............... 62

TIMME ØRVAD: Klaverstykke ........................... 278

LITTERATUR

A SELECT BIBLIOGRAPHY

OF EUROPEAN FOLK MUSIC ............... 246

SIGRID ABEL-STRUTH:

Musikpädagogik. Forschung und Lehre...... 99

MICHAEL ALT: Empirische Forschung

in der Musikpädagogik ........................... 99

WERNER BACHMANN: The Origins of Bowing... 101 ANDREAS FRIDOLÍN WEIS BENTZON:

The Launeddas ........................................ 153

PATRICIA CARPENTER: The Musical Object ... 25

HERBERT CONNOR: Samtal med tonsättare...... 187

JURI DAWYDOW............................................. 272

WINTON DEAN: Handel and the Opera Séria ... 64 50 JAHRE GÖTTINGER HÄNDEL-FESTSPIELE... 65 POVL HAMBURGER: Kontrapunkt.

Instrumentalpolyfoni ................................ 102

GÜNTHER HAUSSWALD: Die Orchesterserenade 63 JAHRESBIBLIOGRAPHIE

DER VOLKSBALLADENFORSCHUNG ...... 246

KNUD JEPPESEN: La Frottola Hl ..................... 157

JØRGEN JERSILD: De funktionelle principper

i romantikkens harmonik, belyst

med udgangspunkt i César Franck's

harmoniske stil ................. 11, 45, 49, 148, 182

ALBERT E. KAHN: Pablo Casals erindringer...... 219

EJNAR KAMPP/PREBEN FAHNØE:

Becifring og akkordspil ........................... 104

GEORG KARSTADT: Der Lübecker Kantatenband

Dietrich Buxtehudes ................................ 156

PER KIRKEBY: Digte ....................................... 137

LAPPISKE JOJKER .......................................... 271

DOUGLAS A. LEE: The Works

of Christoph Nichelmann ........................ 248

GYÖRGY LIGETI: Artikulation

— Elektronische Musik ........................... 98

GERALD MOORE: 3 bøger om akkompagnement 19 MUSIKETHNOLOGISCHE

JAHRESBIBLIOGRAPHIE EUROPAS......... 246

OXFORD INSTRUMENTHÂNDB0GER ............... 155

ERICH SCHENK:

Die ausseritalienische Triosonate .............. 63

GERHARD SCHEPELERN: Instrumentbogen ...... 100

RAVI SHANKAR: Min musik, mit liv.................. 220

ÂGE SKJELBORG: Musikmiljøer i aktuel

lokalkultur ............................................. 246

SVENSK SAMFUND FOR MUSIKFORSKNING:

Musikforum ............................................. 184

TIDSSKRIFTER ............................................... 249

FINN VIDERØ: Vejledning i salmeforspil............ 21

FR. ZAMINER: Über Musiktheorie ..................... 248

GRAMMOFON

AVANTGARDE, vol. 3 ....................................... 52

BÉLA BARTÓK: Musik for strygere, slagtøj

og celesta ............................................... 57

— Cantata Profana .................................... 57

LUCIANO BERIO: Visage ................................ 58

- Sequenza III .......................................... 58

- Circles ................................................... 58

— Cinque Variazioni .................................... 58

HEINRICH l. BIBER: Serenade for Strings,

Continue and Bass So'lo ........................ 56

JOHANNES BRAHMS: Klaverkvartetterne ......... 43

— Strygekvartetterne ................................... 43

- Klaverkvintet .......................................... 43

— Klarinetkvintet ......................................... 43

- Scherzo es-mpll, Op. 4 ........................... 43

— Schumann-variationerne, Op. 9 ............... 43

EARLE BROWN: Strygekvartet ........................ 55

ANTON BRUCKNER: Symfoni nr. 8 og 9 ......... 105

LUC FERRARI: Presque Rien No. 1 .................. 55

Société II ............................................... 55

LUKÁŠ FOSS: Paradigm (for my friends) ......... 52

NIELS W. GADE: Fantasistykker

for klarinet og klaver .............................. 108

LEJAREN HILLER: Algorithms l........................ 52

VAGN HOLMBOE: Quartetto medico for fløjte,

obo, klarinet og klaver ........................... 108

HUNGARIAN DANCES of the 16th, 17th

and 18th Centuries ................................. 185

FINN HÖFFDING: Dialoger for obo og klarinet... 108

MAURICIO KÁGEL: Der Schall ........................ 55

ROLAND KAYN: Cybernetics III ....................... 55

FR. KUHLAU: Grand solo for fløjte og klaver ... 108

LAPPISKE JOJKER .......................................... 271

GYÖRGY LIGETI: Strygekvartet nr. 2 ............... 55

FRANZ LISZT: Pèlerinage l og II ..................... 56

WITOLD LUTOSLAWSKI: Mala Suita ............... 57

— Fem dansepræludier .............................. 57

— Ouverture for strygeorkester .................... 57

Die Strohkette ....................................... 57

— Sørgemusik ............................................ 57

GUSTAV MAHLER: Symfoni nr. 1 og 9 ............ 105

JOHANN MATTHIAS MONN:

Harpsichord Concerto, D Major ............... 56

GEORG MUFFAT: Concerto Victoria maesta ...... 56

MUSIC FRAN BULGARIEN .............................. 250

CARL NIELSEN: Fantasistykker for obo og klaver 108 LUIGl NONO: Contrappunto dialettico alla Mente 55

NORSK KLASSIKERSERIE .............................. 273

POLISH RENAISSANCE WORKS

for Harpsicord and Organ........................ 106

KARL GEORG VON REUTTER: Servizio di Tavoia 56

WOLF ROSENBERG: Strygekvartet nr. 3 ........... 55

ELLIOT SCHWARTZ: Signal's ........................... 52

KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Stimmung ......... 56

EDGAR VARESE: Intégrales ............................. 58

- Offrandes ............................................... 58

- Dens-ity 21,5 ............................................ 58

- Octandre ............................................... 58

— Hyperprism ............................................ 58

— Ionisation ............................................. 58

GREGOR WERNER: Prelude and Fugue

in C Minor ............................................. 56

Årgang 46/1971, nr. 11