Indhold

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 11 - side 257-257

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

46. årgang Nr. 11 - 1971

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Svend Aaquist Johansen (ansvarshavende),

Sigurd Berg

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K

Hverdage kl. 10-12 - lørdag lukket Telefon (01) 150726

Indhold:

Lederkanon ............................................ 257

Om tidsforsinkelse og borgermusik......... 258

Dansk doktordisputats:

Rapport (Knud Ketting) .................. 260

Referat (Jan Maegaard) .................. 262

Svar til Diana Pereira........................... 265

Bob Dylan i undervisningen .................. 266

Danske uropførelser 1971 ........................ 269

Lappiske jojker — anmeldelse ............... 271

Boganmeldelse ...................................... 272

Norske klassikere................................. 273

Au fond de la nuit — anmeldelse ......... 274

To invitationer til komponister............... 276

Om MINIVÆRKET ................................ 277

Timme Ørvad: KLAVERSTYKKE ............ 278

Redaktørens farvel ................................ 280

Udgivet af Det unge Tonekunstnersalskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.