UNM 72

Af
| DMT Årgang 46 (1971) nr. 11 - side 276-276

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

UNM 72

UNM 73 - EN OPFORDRING TIL UNGE DANSKE KOMPONISTER

Ung Nordisk Musikfest (UNM) er en årlig tilbagevendende begivenhed. Den former sig som en sammenkomst for nordiske konserva-toriestuderende med det formål at opføre og fremme forståelsen for den nye musik i Norden, l UNM-ugen arrangeres en række forskelligartede koncerter samt en del andre musikalske aktiviteter, bl. a. forelæsninger og diskussioner.

Danske Konservatoriestuderen-des Landsråd (DKL) opfordrer således til at indsende kompositioner til UNM 73, der har Norge som værtsland.

Indsendelse af værker er åben for alle danske komponister under 30 år. Dog kan komponister udenfor konservatorierne ikke påregne at få udgifter dækket i forbindelse med deltagelse.

Udvælgelsen af de deltagende værker foretages af en 3 mands jury, udpeget af DKL.

Værkerne må ved indsendelse være forsynet med en fuldstændig besætningsliste og angivelse (ca.) af varighed. Kræver et værk en særlig koncertform, må dette ligeledes angives.

Værkerne må være Danske Kon-servatoriestuderendes Landsråd, Fuglesangs Allé 26, 8210 Århus V, i hænde senest mandag den 11. september 1972.

Årgang 46/1971, nr. 11