Foreningerne

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 01 - side 24-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

FORENINGERNE

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto

3252.

Dansk Tonekunstner Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, 1456 København K. Tlf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6A, 1116 København K, Tlf. 15 07 26. Postgirokonto 3474 - Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15.20.

Dansk Musikpædagogisk Forening:

Kontor: Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød. Tlf. (01) 814630. Giro 26284. Kl. 9-13 undt. lørdag.-Formand: Henning Bro Rasmussen.

SIGURD BERG

Fra og med denne årgang fratræder Sigurd Berg som medlem af dmt's redaktion, hvor han gennem en menneskealder har øvet en helt uvurderlig indsats, som redaktør, korrekturlæser, annoncemand, men fremfor alt som formidler og kontakt-skaber. I perioder med gennemtræk på den ansvarhavendes post har Sigurd simpelthen været den stabiliserende faktor i redaktions-arbejdet; han har stedse vedligeholdt og fornyet bladets kontakter og forbindelser, med aldrig svigtende opmærksomhed holdt øje med stort og småt i det apparat der skulle klappe, hvis bladet overhovedet skulle udkomme. Af og til, når læsere og annoncører har været i tvivl om bladet var gået ind, har Sigurds stemme i telefonen været det beroligende dementi af slig pessimisme.

Det er for dmt og DUT helt umuligt at takke Sigurd på en måde, der står i rimeligt forhold til hans indsats. Det er vanskeligt at forestille sig redaktions-arbejdet uden hans erfaring, uhøjtidelige akkuratesse og be-sindighed, parret med humor. Det er en trøst, at han også fremover vil påtage sig redaktionen af hans speciale gennem mange år: musikkalenderen med dens nyttige oplysninger.

Pædagogernes udfordring idag

Den unge generations nye adfærdsmønstre i industrilandene, fremkaldt af beat, pop og rock, er et fænomen som forårsager håbløshed hos mange lærere og tvinger mange musik-opdragere til at ændre deres undervisningsplaner . . .

Således indledes en meddelelse fra Internationales Institut für Musik, Tanz und Theater in den audio-visu-ellen Medien, Wien, om et Symposion, der med støtte af UNESCO afholdes 18. — 23. september. Man vil beskæftige sig med den skitserede problematik, på baggrund af et researcharbejde, der har stået på siden 1970. De punkter, man vil centrere debatten omkring er:

a) Forholdet mellem musik og det akustiske miljø (""sound pollution"").

b) Forholdet mellem ungdommen og de audiovisuelle medier.

c) Den biologiske accelerations virkning på fremkomsten af en ny type ungdoms-grupper der er engageret i musikalske aktiviteter.

d) Teen-ageres motiver for musikalsk gruppedannelse.

e) Musikalske elementer i udviklingen af unge subkulturer.

f) Den unge generations kulturelle budget.

I symposiet deltager en række på forhånd indbudte deltagere. Fra Danmark stud. mag. Anna-Lise Malmros. DMT regner med at kunne bringe en special-rapport fra begivenheden i et af de nærmeste numre.

Die Musik der sechziger Jahre. Zwölf Versuche, herausgegeben von Rudolf Stephan. B. Schott's Söhne, Mainz 1972.

NYT FRA DUT

Efterårsscesonen domineres af en serie på seks koncerter, der genopliver traditionen ""Musik blandt malerier"", idet alle foregår på Statens Museum for Kunst, søndage kl. 15, første gang d. 8. oktober. Programlinjen er præget af en blanding af nye værker, danske såvel som udenlandske — ikke mindre end tolv uropførelser - og musik af den art, man nok kan kalde ""etableret"", men som alligevel ikke ofte høres i levende opførelse. Hver koncert får sit særlige ansigt, men man tilstræber i almindelighed at blande de vanskeligere ting op med mere publikums-venlige indslag. På første koncert Høres således Nørgårds ""lilla"" f. 3 sangere og 10 instrumenter, Xenakis' St-10, Borup-Jørgensens Vinterelegi og Schønbergs Serenade. Senere koncerter bringer Gruppen for Alternativ Musik, og værker af bl.a. Niels Nielsen, Timme Ørvad, Poulenc, Joseph Tal, Helmer Nørgaard, Hans Eisler, Nørholm, Alban Berg, Karl Åge Rasmussen, Sven Erik Werner, Thea Musgrave, Winkel Holm, Gud-mundsen Holmgreen. — Det nøjagtige program udsendes i sæson-oversigten til medlemmerne.

Årgang 47/1972-1973, nr. 01