Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

47. årgang. Nr. 1. - september 1972

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Tlf.(Ol) 150726.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Ledere. EF-enquete.

Anders Ahnfelt-Rønne :

EEC — udenlandske staters fremstrakte hånd til det

danske borgerskab.

Poul Rovsing Olsen: Danmark, Europa og verden.

Nye værker

(Bent Lorentzen, Poul Rovsing Olsen).

Klip, debat, tidsskrifter:

Skolens yngste uden sang og musik.

Tidsskrift-revy v/Nanna Schiødt.

Grammofon: indspilninger af dansk musik. (Ib Planch Larsen).

Fra forlagene - Nyt fra DUT -Afsked med Sigurd Berg.

Forside: Den danske plovmand.

Årgang 47/1972-1973, nr. 01