indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

47. årgang.

1972-73

REDAKTION

Sven Erik Werner (ansvarshavende)

Poul Nielsen

FASTE MEDARBEJDERE Sigurd Berg, Knud Ketting, Ib Planch Larsen, Nanna Schiødt

Fremstilling: Annoncer og lay-out:

Bjørn & Hannibal A/S. -

Sats: Print/Type A/S -

Tryk: H.C. Jensen Offset, Hvidovre.

Udgivet af

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

København 1973.

ARTIKLER

(incl. LEDERE og REDAKTIONELLE MEDDELELSER.) Arnfelt-Rønne, Anders: EEC. Udenlandske staters fremstrakte hånd til det danske borgerskab ..................... 14

Davidsen, Lars: Gymnasielæreren som musikformidler ..... 218

Enquete om EF ................................... 4

Goldsmith, Harry: Bidrag til en introduktion (v/Sven Erik

Werner) ......................................... 83

Gravesen, Finn: Musik er godt — tænk selv .............. 212

Holm, Peder: Det er pædagogen der skal ændre billedet .... 104 Jensen, Jørgen /.: Nogle indfaldsveje til Per Nørgaards ""Canon""

l ............................................ 128

II............................................ 160

III........................................... 188

Jersild, Jørgen: Schönbergs sentonale harmonik

l ............................................ 164

II............................................ 192

Jvf. rettelser hertil ................................. 234

Kappe/, Ulla: Kunsten at spille cembalo ................ 132

Jvf. rettelse hertil ................................. 177

Kock, Christian: Lingvistik, Musik, Poetik............... 184

Ledere:

EF og Musiklivet............................. 3

Statens musikråd ............................ 35

Ideologi og musik ............................ 67

ISCM og Norden ............................. 99

Koda ...................................... 127

Beat og biblioteker ........................... 155

Musikken i radioen ........................... 183

Musikken i gymnasieskolen..................... 211

Nymark, Johannes: Musikkens rolle i gymnasieskolen ...... 224

Nielsen, Poul: Ved frugtlandets grænser. Aspekter af Jan Mae-

gaards disputats .................................. 40

id.: Marxisme og modernisme ........................ 68

Olsen, Poul Rovsing: Danmark, Europa og Verden ........ 16

id.: Bahreins musikhuse ............................. 46

Jvf. rettelse hertil ................................. 112

Ottosen, Kirsten: Musikprogrammer ................... 156

Rasmussen, Karl Aage: Oplevelse, analyse og pædagogik .... 36

Redaktionelle meddelelser:.................. 3, 35, 99,136

Red.:Sigurd Berg ................................. 25

Stahl, Erik: Undervejs til en marxistisk musikæstetik i Sovjet

l ............................................ 74

II............................................ 100

NYE VÆRKER

Lorentzen, Bent: Afgrundens brønd ................... 18

Olsen, Poul Rovsing: A song of Mira Bai ................ 19

id.: Many happy returns ............................142

NODER

Aulin, Arne og Herbert Connor (ed): Cantus II. Nutidiga Kormusik från Danmark, Finland, Island och Norge.

(John Høybye) ...................................228

Bjerre, Jens: Diapsalmata (Jan Jacoby) ................. 84

Deton i, Du brav ko: Graphik IV (Fjeld Simonsen)......... 54

Duarte, John W. (arr.): A Delight of English Lute Music (Preben Fahnøe) ..................................... 56

Emborg, Harald Bjerg og Finn Høffding (ed): Korsang i Danmark 11 (Poul Nielsen) ..............................136

Förtig, Peter: Stationes für Orgel (Richard Sennels) ....... 84

Gowers, Patrick: Toccata (Anders Riber).............., . 108

Gundhus, Leif (arr): Norske Folketoner f. guitar (Preben Fahnøe) ............................................. 54

Harz, Fred (arr): Klassische Kostbarkeiten für Guitarre (Preben Fahnøe) ..................................... 54

Haubenstock-Ramati, Roman: Tableau III (Henrik Colding-

Jørgensen) ....................................... 86

Herbøl, Torben: Spil fra bladet (Torben Schousboe) ....... 173

Hovland, Egil: Orgel koraler, hefte 4. (Anders Riber) ....... 108

Karlsen, Kjell Mørk: Partita over koralen Nu Kjære Menige

Kristenhet (Anders Riber) ........................... 108

Kjellsby, Erling: 4 forspil til norske folketoner (Anders Riber) ............................................ 108

Kraft, Walter: Toccata ""Ite Missa est"" (Richard Sennels) ... 84

Lorentzen, Bent: Intersection (Richard Sennels) .......... 84

Lutyens, Elisabeth: ""and suddenly it's evening"" (Henrik Col-

ding-Jørgensen) ................................... 87

May, Helmuth (ed): Neue Musik in variablen Besetzungsmöglichkeiten (Peder Holm) ............................ 108

Nielsen, Ludvig: Orgelmusik i høytiderne (Anders Riber) ... 108 Orton Richard: Cycle for two or four players (Henrik Col-

ding-Jørgensen) ................................... 86

Pfau, Hans: Bläserspielbuch Bd. 1 (Arne Christensen) ...... 196

Quine, Hector: Eight pieces by british composers (Henrik

Colding-Jørgensen) ................................ 85

Schneider, Villy: Method for Brass (Arne Christensen) ..... 196

Schleuning, Peter (ed): Die Phantasie (Finn Viderø) ....... 85

Trevor, C.H. (ed): Organ Music for Manuals (Richard Sennels) 84 id.: Old English Organ Music for Manuals 5 & 6 (Anders Riber) ............................................ 108

Zoller, attila: Jazz Studio (Preben Fahnøe) .............. 56

BØGER

Abraham, Lars Ulrich og Carl Dahlhaus: Melodielehre (1972) 137

(Finn Lykkeboj...................................137

Besseler, Heinrich og Werner Bachmann: Musikgeschichte in

Bildern Bd. IV (Ole Kongsted) .......................198

Bollmus, Reinhard: Das Amt Rosenberg und seine Gegner

(1970) (Poul Nielsen) ..............................148

Dahlhaus, Carl (ed): Einführung in die systematische Musikwissenschaft ( 1971 ) (Poul Nielsen) .................... 29

Haba, Alois' Mein Weg zur Viertel- und Sechstonmusik

(1971) (Poul Nielsen) .............................. 89

Hoboken, Anthony v.: Joseph Haydn. Thematischbibliographisches Werkverzeichnis II (1971 ) (Carsen E. Hatting) .... 24

Joensen, Bendt: Musik (1970) (Sven Erik Werner) ........148

jvf. rettelse hertil ..................................177

Larsen, Jens Peter: Handel Studies (1972) (Carsten E. Hatting) ...........................................198

Ling, Jan och Sture Olofsson: Från skrapare til hackare

(1972) (Poul Nielsen) ..............................148

Maegaard, Jan: Studien zur Entwicklung des dodekaphonen Satzes bei Arnold Schönberg (1972). Se under ARTIKLER, Nielsen, Poul.

Mantel, Gerhard: Cellotechnik (1972) (Asger Lund Christiansen) ............................................172

Nettl, Bruno, with Bela Foltin: Daramud of Chahargah (Poul

Rovsing Olsen) ................................... 89

Reimers, Lennart: Tio Musikanalyser (1972) (Sven Erik Werner) ............................................ 89

Ritzel, Fred: Musik für ein Haus. Kompositionsstudio Kh. Stockhausen 1968. Darmstädter Beiträge z. neuen Musik XII

(1970) Henrik Colding-Jørgensen)..................... 87

Ruwet, Nicolas: Language, musique, poésie (1972). Se under ARTIKLER, Kock, Christian.

Schwab, Heinrich W.: Öffenliche Musikdarbietung vom 17.

bis 19. Jahrhundert (1971) (Ole Kongsted) ..............198

Stephan, Rudolf (ed): Die Musik der sechziger Jahre (1972)

(Sven Erik Werner) ................................ 23

Wiggen, Knut: De tvá musikkulturerna (1972) (Finn Ege/and

Hansen) .........................................229

Vogelsänger, Siegfried: Musik als Unterrichtsgegenstand der allgemein bildenden Schule (1970) (Herbert Rosenberg) .... 90 Zebaschi, Helmuth: Das Buch von der Drehorgel (1971 ) (Mette Müller) .......................................109

Østergaard, Jens: Beethovens klaverkoncerter (1970) (Jan Ja-

coby)........................................... 57

Årva, Øystein: Kortfattet musiklære (1971) (Frede V. Nielsen) ............................................172

GRAMMOFON

(af Ib Planch Larsen hvor intet andet er anført)

Finsk musik...................................... 52

Svenske statsplader ................................ 83

Tilføjelse hertil ................................... 136

Cage og vennerne.................................. 197

Bevidsthedsindustriens censur ........................ 228

Bentzon, Niels Viggo: Sagn .......................... 21

id.: Strygekvartet nr. 6 op. 124 ....................... 21

Cage, John-diskografi............................... 197

Gabold, Ingolf: Your Sister's drown'd .................. 21

Hamerik, Ebbe: Blæserkvintet (Birgit Colding-Jørgensen) ... 136

Hartmann, LP.E.: Vølvens Spaadom ................... 21

Holm, Peder: Strygekvartet .......................... 21

Holmboe, Vagn: 3 inuitsange......................... 21

id.: ""Suona da bardo"" op. 49 ........................ 22

id.: Sonate f. fløjte op. 71 ........................... 22

Jørgensen Erik: Figure in tempo (Birgit Colding-Jørgensen) . 136

Kagel, Mauricio: Staatstheater ........................ 170

Kagel, Mauricio-diskografi ........................... 172

Lylloff, Bent: Piaces ............................... 21

Nørgård, Per: Waves................................ 21

id.: Rondo ....................................... 21

Nørholm, Ib: 4. Strygekvartet op. 38 (Birgit Colding-Jørgensen) ............................................ 136

Olsen, Poul Rovsing: Strygekvartet .................... 21

Stockhausen, Karlheinz: Aus den sieben Tagen ........... 119

id.: Mantra f. 2 pianister ............................ 119

Stockhausen, Karlheinz-diskografi..................... 120

Varese, Edgar: Ionisation............................ 21

Weis, Flemming: Klarinet-sonate (Birgit Colding-Jørgensen) . 136

Westergaard, Svend: Strygekvartet op. 28 ............... 21

FORLAGENE

Tilsendt fra forlagene.............. 25, 112, 141, 173, 230

TIDSSKRIFTER

Tidsskrift^revy, ved Nanna Schiødt....................

.......................20, 58,90, 120, 140, 177,202, 230

Interface. Journal of New Music (Jan Maegaard) .......... 59

NMZ. Neue Musikzeitung (Finn Gravesen) ..............140

RAPPORTER

Musikundervisning og efteruddannelse (Sven Erik Werner, Johan Bentzon, Frede V. Nielsen, Carsten Andersen) ........ 113

Buck, Ole: Fra Musikværkstedet ...................... 200

id.: Med danskerne i Norge .......................... 231

Christiansen, Henning: Bioconcertform — musik/film — ny-

sammenhænge .................................... 176

Gravesen, Finn: Musiksociologisk kongres ............... 174

Krogsholm, Henning: Dansk deltagelse i musikfestival i Wien . 60

Malmros, Anna-Lise: Voyeurernes middagsselskab ........ 114

Nielsen, Frede V.: Samrådet for musikundervisning .......

Red.: Statens musikråd: Formandsstatus ................ 173

Rømhild, Bente og Elisabeth Troensegaard:

DMp F's kursus på Danmarks Lærerhøjskole ............. 141

Werner, Sven Erik:. . . damals in Graz.................. 117

DEBAT

Andersen, Mogens: På talefod med amatørerne ...........142

Colding-Jørgensen, Henrik: Dualisme og Dialektik ........118

id.: Et supplement til Jørgen L Jensens artikel om Per Nør-

gaards Canon .....................................202

la Cour, Niels: Intellektuel forplumring af marxismen ......144

id.: Angående forkortelse ...........................202

Hamburger, Povl: Forurening ........................ 61

Hansen, Kjeld: Musikrädet...........................232

Holm, Mogens Winkel: Koda's struktur .................200

Jørgensen, Erik: U vederhæftighed ..................... 61

Kjær Kirsten: Moderne musik for amatørorkestre .........201

Maegaard, Jan: Svar til Jersild ........................233

Nielsen, Poul: Dogmatisk simplificering af marxismen......145

KLIP OG KOMMENTAR

Skolens yngste uden sang og musik — eller hvad .......... 26

Det er dansk — det bliver muntert ..................... 28

Ernst Fischer om Hanns Eisler........................ 59

Koda-debat ...................................... 62

Socialrealismens kvaler ............................. 91

En røst fra Norge.................................. 93

Radikal lyd ...................................... 94

Guitarer i stedet for biler............................ 94

Musik, politik, etik ................................ 94

""Pragtfuldt"" .....................................112

Folkets musik — musik for folket .....................142

Jvf. rettelser hertil .................................177

Beat og biblioteker — igen ...........................199

Musikken i skolen .................................231

MUSIKKALENDER

Runde fødselsdage, dødsfald, legater o.a. meddelelser......

...........................63, 92, 121, 146, 177,205, 234

In Memoriam:

Finn Dornby (Poul Nielsen) .........................121

Povl Hamburger (Poul Nielsen) .......................146

Karl Clausen (Arthur Arnholtz).......................147

Fødselsdagsinterview med Gunnar Heerup (Finn Høffding) . . 203 DM p F-jubilæum (Torben Stig Nielsen) .................233

KONCERTKALENDER

ved Knud Ketting........... 50, 88, 122, 150, 178, 206,235