Nye værker

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 01 - side 18-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NYE VÆRKER

Under denne rubrik er det hensigten at bringe omtale og kommentarer til nye danske værker. Redaktionen har udsendt en opfordring til en lang række komponister om at medvirke ved at indsende materiale om opførelser og kompositions-projekter. Vi bringer her de første reaktioner på denne opfordring.

BENT LORENTZEN:

Afgrundens brønd (1972)

uropføres 3. september af Hövikballetten ved de nordiske

musikdage i Oslo.

Sted: Hövikoddens kunstcenter.

Værket er bestilt af Nordisk komponistråd.

Ballet med 4-kan. elektronmusik ledsagelse.

Varighed ca. 40 min.

Stykket er opbygget som en moderne vision over dele af Johannes åbenbaringen, der i visse partier har en uhyggelig lighed med nogle af de påtrængende problemer i nutiden. Der tales om ild der opbrænder jorden, brændende bjerge der forgifter havenes liv. Den røg der stiger op fra afgrundens brønd formørker solen og luften, og ud af åbningen kommer græshoppelignende væsner rustede til krig og pansrede med panser for at pine menneskene. Kompositionen er bygget op i 7 dele, hvor de fire første fremstiller luften, vandene, bjerget og solen, samt hvorledes disse ødelægges. Det midterste afsnit er centralt, idet det er et kolossalt jammerskrig, under hvilket græshoppevæ-senerne ødelægger alt. De to sidste afsnit fremstiller regnbuen og giver et afspændt, men afmægtigt håb om en bedre fremtid.

Elektronmusikken er næsten udelukkende musique concrète, og bearbejdningsgraden er endda forholdsvis lav, det vil sige at de naturlige lyde står rent og direkte. Oversigt over kompositionen. POUL ROVSING OLSEN:

A song of Mira Bai (1970-71)

Mira Bai var en Raiput-prinsesse i det 16. århundredes Indien. Hun forlod slot og hjem samt sin fyrstelige ægtefælle og vandrede (""dansede"" hedder det i biografien) ud blandt folket for at give (""synge"" hedder det i biografien) det kærlighedens mystiske budskab. I nogle årtier igennem udsang hun sin kærlighed til Rama og Krishna i et ordvalg, der på god indisk facon lader erotik og religion blive til ét. I 1963 købte jeg i Poona en engelsk oversættelse af Mira Bais digte. En bestilling fra Göteborg fik mig til at mindes denne bog, for bestillingsopgaven (et værk på 10 minutter for blandet kor med slagtøj og - såfremt du måtte ønske det - tre blæseinstrumenter) havde givet mig en bestemt idé om, hvad jeg ønskede at lave: en musik, der startede med mumlen i dybet (som hos de tibetanske buddhistmunke) og som voksede til et ekstatisk højdepunkt af halvt erotisk, halvt mystisk karakter. Så længe ""A Song of Mira Bai:: ikke har været opført i Danmark, ønsker jeg ikke at give værket andre kommentarer med på vejen — de ville kunne skygge for det væsentlige.

""A Song of Mira Bai"" er et bestillingsværk fra Göteborg. Det blev komponeret i løbet af vinteren 1970-71 og urop-ført ved Göteborgs byjubilæum den 10. maj 1970. Kompositionen er for blandet kor, 3 trompeter og slagtøj (én musiker), dens varighed ca. 10 minutter.