Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 02 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nr. 2 - oktober 1972

47. årgang.

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Hf. (01) 150726.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Forside: Per Kirkeby

Ledere ........................... 35

Oplevelse, analyse og pædagogik .......... 36

Ved frugtlandets grænser ............... 40

Bahreins musikhuse .................. 46

Koncertkalender .................... 50

Grammofon: Ny finsk musik ............ 52

Noder ........................... 54

Bøger: Beethoven pædagogik ............ 57

Tidsskrifter ........................ 58

Samråd for musikundervisning ........... 60

Læserbreve ........................ 61

Klip og kommentar................... 62

Musikkalender ...................... 63

Redaktionen sluttet d. 5. september.