Nyt fra DUT

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 02 - side 60-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

En del DUT-medlemmer har undladt at betale kontingent. Alligevel har disse medlemmer fortsat fået leveret DMT, hvilket er en unødig belastning for DUTs økonomi. Vi har nu saneret medlemskartoteket for disse kontingentrestanter. De får fortsat leveret DMT til og med dette nummer. Men så er det også slut. Hvis de pågældende ønsker tidsskriftet leveret regelmæssigt videre fra og med november-nummeret, må de omgående betale kontingent. DUT har gironummer 3474. Indbetalingen kan også ske pr. check til: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Ønsker De ikke at være DUT-med-lem, men gerne at få DMT leveret, må De tegne et abonnement ved henvendelse på samme adresse, eller tlf. (01) 15 07 26, kl. 10-12, mandag-fredag.