Samrådet for musikundervisning

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 02 - side 60-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SAMRÅDET FOR MUSIKUNDERVISNING

Konference om efteruddannelse af musikundervisere

Fra torsdag d. 19-10 kl. 17 til søndag d. 22-10 kl. 13, altså i sidste halvdel af skolernes efterårsferie, afholder ""Samrådet for musikundervisning"" på Ryslinge Højskole en konference med flg. hovedtema:

Efteruddannelse af musikundervisere.

""Samrådet for musikundervisning"" blev stiftet d. 20. februar 1972 med det formål

— at formidle information, kontakt og samarbejde mellem musikundervisere og

— at følge den musikpædagogiske udvikling og fungere som konsultativt organ for de tilsluttede institutioner og organisationer i musikpædagogiske anliggender.

Medlemmer af samrådet er en række institutioner, der uddanner musikundervisere, f.eks. universiteternes og Danmarks Lærerhøjskoles musikvidenskabelige institutter og konservatorierne, endvidere foreninger og organisationer, der repræsenterer forskellige grupper af musikundervisere, eksempelvis Dansk musikpædagogisk Forening, Børnehave- og Fritidspædagogseminariernes lærerforening, Danmarks Sanglærerforening,

Gymnasieskolernes Musiklærerforening, Seminariernes Musiklærerforening m.f L, og endelig en række enkeltpersoner, der er centralt placeret i den musikpædagogiske debat. Det vil sige, at samrådet dækker et endog meget bredt udsnit af institutioner og personer, der har med musikundervisning i dagens Danmark at gøre, — og undervisning på de for-skelligste niveauer, fra børnehave til universitetet.

Formand er fløjtenisten Johan Bent-zon, der også er medlem af Statens Musikråd.

Efteruddannelsesbegrebet har fået en stadig mere fremtrædende plads i

hele uddannelsesdebatten. Dette gælder ikke mindst for musikundervisning, hvad enten så dette skyldes, at grunduddannelserne i deres anlæg er utilstrækkelige, eller at det pædagogiske mønster efterhånden ændres så hurtigt, at det ikke er muligt for nogen grunduddannelse at tage højde for mere end en øjeblikkelig situation, - eller knap det. Den planlagte konference skal søge at kortlægge en del af denne efterud-dannelsesproblematik, nemlig i forbindelse med undervisning i musik i skolen.

Efter at læseplansudvalgets notat om folkeskolen så dagens lys, har skolernes musikundervisning været trukket stærkt frem i rampelyset. Diskussionen har bl. a. drejet sig om musik i de første skoleår og om frivillig skolemusik.

Ud over mere almene indlæg om musikundervisning og efteruddannelse vil konferencen derfor omfatte behandling af flg. emner: Efteruddannelse af lærere til musikundervisning i skolens første år incl. børnehaveklasse. Kontinuitet mellem børnehave og skolens første år. Efteruddannelse af lærere til frivillig skolemusik, folkemusikskoler, m.v. Efteruddannelse set ud fra et eventuelt ønske om kontinuitet i musikundervisningen fra børnehave til gymnasium.

Efteruddannelsesbehov og efterud-dannelsestilbud.

For at sikre en så grundig og alsidig behandling af emnerne som muligt vil der blive udarbejdet en del arbejdspapirer, med væsentlige problemstillinger og mulige -løsninger, der kan danne grundlag for konferencens gruppe- pg plenumdrøftelser. Dette materiale udsendes til deltagerne inden konferencen. Deltagelse koster kr. 175,- alt incl. Tilmelding kan ske til:

Agnete Sørensen Fuglebakkevej 27, 2000 København F. Tlf.(Ol) 100485

der også giver yderligere oplysninger om, hvornår hvad sker og hvordan. Tilmeldingsfristen udløber i begyndelsen af oktober.

Frede V. Nielsen