Musikkalender

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 03 - side 92-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

LEGATER

NOVEMBER

Inden 15/11: Konferensraad, ge-neraldecisor Carl Ludvig Kirsteins legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel, Kongens Nytorv, 1050 Kbh. K.

Inden 15/11: Etatsraad Nicolai Petersen og hustru Anna, f. Johan-sen's legat (for ansøgere i alderen

14-25 år til uddannelse). Bredgade 3, 1260 Kbh. K. (Skema).

Inden 15/11: Peter Schrams legat. Landsretssagfører Victor Holten, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Skema).

Inden 15/11: Wexschalls legat. Landsretssagfører Victor Holten, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11 : Kancelliraad Jacob Deichmann og hustrus legat (for ældre, ugifte kvinder). Landsretssagfører Kaj Lund, Amagertorv 31,

1160 Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11 : Valborg Reinhardt -Andersens legat (for trængende sanglærerinder). Landsretssagfører Sten O. Luders, Rådhusstræde 5, 1466 Kbh. K.

Inden 30/11: Magistratens legater (for værdige og trængende personer, bl.a. for musikere, lærere og lærerinder). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, 1463 Kbh. K. (Skema).

Inden 30/11 : Robert Henriques' mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, 1363 Kbh. K.

Inden 30/11 : Det Raben-Lewet-zau'ske fond. Vimmelskaftet 42B,

1161 Kbh. K.

Inden 30/11 : Solist foreningen af 1921's understøttelsesfond (for medlemmer). Professor Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Alle 25, 1820 Kbh. V.

.

BRITISH COUNCIL LEGATER OG STIPENDIER FOR 1973/74

BRITISH COUNCIL uddeler igen i år flere legater til studier i Storbritannien. Legaterne, der gælder for det akademiske år 1973/74, uddeles til ansøgere, som skal være danske statsborgere mellem 25 og 35 år, og som skal have afganseksamen fra et dansk universitet eller højere læreanstalt. I særlige tilfælde kan legatet tildeles ikke-akademikere, f.eks. musikere og andre kunstnere. Det er en betingelse, at ansøgere skal tilbringe et fuldt akademisk ar - d.v.s. 10 mdr. - med studier i Storbritannien. Udover disse legater, som mange danske gennem årene har nydt godt af, uddeler BRITISH COUNCIL i år for første gang også et antal stipendier til danske akademikere, som ønsker at studere to til tre år, afsluttende med en højere universitetsgrad. Disse stipendier, der kan søges af danske statsborgere i alderen 25 — 40, omfatter i givet fald tilskud til hustrus og børns ophold. Ansøgningsblanketter og yderligere oplysninger om disse legater og stipendier fås hos THE BRITISH COUNCIL, Møntergade l, 116 København K. Hf. (01) 11 20 44 mellem kl. 9.30 - 16.30. Ansøgninger skal være indsendt senest den 23. november d.å

Årgang 47/1972-1973, nr. 03