Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 04 - side 98-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NR 4 DECEMBER 1972

47. årgang.

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00

(excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen Gerding, 9520 Skørping

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Hf. (01) 150726.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8,2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Forside: Fra Friedrich Cerha's ""Mirroir H"". Den

samlede cyklus opførtes på årets ISCM-fest.

ISCM og Norden ....................... 99

Fra vor egen verden .................... 99

Undervejs til en marxistisk musikæstetik

i Sovjet........................... 100

Det er pædagoger der skal ændre billedet .... 104

Noder - Bøger ........................ 108

Tilsendt fra forlagene ................... 112

Rapporter ............................ 113

Debat ............................... 118

Grammofon .......................... 119

Tidsskrifter ........................... 120

Musikkalender ........................ 121

Koncertkalender ....................... 122

Redaktionen sluttet d. 5. November