Koncertkalender

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 04 - side 122-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

ved Knud Ketting

1. Falkonercentret, Kbhvn. kl. 20: Sjællands symfo.ork., me dl. af MUKO, dir.: Leif Segerstam, sol.: Masuko Ushioda, violin. Debussy, Mendelsohn, Mussorgski/Ravel.

Frederiksberg slot kl. 20: Edith Peinemann, violin og John Damgård Madsen, klaver. Brahms, Bach, Debussy, Bloch og Ravel. (Frederiksberg kammermusikfor.)

Konservatoriets sal, Kbhvn. kl. 20:

Einar Nielsen, slagtøj (debut). Ollerup Gymnastikhøjskole kl. 20:

Fyns amatørsymfoniorkester, dir.: Haakon Elmer. Mozart, Grieg og Haydn.

2. Gladsaxe, Stengärd kirke kl. 19.30:

Stengård kirkes pigekor synger advent ind.

Kbhvn. s domkirke kl. 19: Kbhvn.s drengekor. Advents-vesper.

3. Lyngby Stadsbibliotek kl. 15: Birgitte Lindhardt, sang og Vit-torio Chiarappa, cello. Program ikke fastlagt.

Messiaskirken, Kbhvn. kl. 20: Soli, kor, strygere og orgel, dir.: Arne Bertelsen. Händel.

Ribe, Set. Catharinae kirke kl 20:

Vestjysk symf.ork., koncertfor.s kor, Vestjysk Musikkonservatoriums kor, sol.: Tove Hyldgård, Else Paaske, Kai Hansen, Peter Fog, Aage Haugland (sang), dir.: Steen Lindholm. Bach. Århus, konservatoriets sal kl. 20:

se konservatoriet i Kbhvn. 1.12. Kunstindustrimuseets Sal,

Kbhvn. kl. 15:

The Early Music Consort of London. Gervaise, Attaignant,

uddr. af Locheimer og Glogauer Liederbuch. (Musikhistorisk Museum).

4. Søborgmagle kirke kl. 20:

Bent Larsen, fløjte, Jørgen Haldor Hansen, orgel, Buddinge og Søborgmagle kirkers kor, dir.: Klaus Lyngbye. De ni læsninger efter engelsk tradition. Biblioteket, Dag Hammerskjolds allé f Kbhvn.) kl. 20.15: Den danske kvartet. Program ikke fastlagt.

Odd Fellow palæets store sal (Kbhvn.) kl. 19.30: Det kgl. danske Musikkonservatoriums årsfest.

Hillerød, Kulsvierskolen kl. 20: se Falkonercentret 1.12. Svendborg kl. 20: Odense byork., Svendborg statsgymnasiums kor, sol.: Gertrud Spliid, Else Paaske, Peder Severinsen, Per Johansen (sang), dir.: Karol Stryja. Bach.

5. Kbhvn.s domkirke kl. 20: Samfundet Dansk Kirkesangs 50-års jubilæum. Kbhvn.s drengekor, radiokoret, dir.: Mogens Wöldike og Niels Møller, Grethe Krogh, orgel. Buxtehude, Jeppesen, Nørholm (uropf.), Laub. Lyngby, Christianskirken kl. 20: Julekoncert.

Odense, Set. Hans kirke kl. 20:

se Svendborg 4.12.

Ålborghallen kl. 20:

Ålborg byork., sol.: Eva Knar-

dahl, klaver, dir.: Alf Sjöen.

N.V. Bentzon, Rachmaninov og

Beethoven.

Åbenrå, Set. Nicolai kirke kl.

20:

Sønderjyllands symf.ork.,

Sønderborg/Åbenrå lærerkor,

korgruppe Sønderborg, sol.:

Thomas Jensen, fløjte, Henriette

Sengers, Minna Ny hus Larsen,

Erik Harbo, Jan Arnholz (sang),

dir.: Carl v. Garaguly. C.P.E, og

J.S. Bach.

Århus, folkebiblioteket kl. 20: Amalie Malling, klaver.

6. Tivoli kl. 20:

Sjællands symf.ork., medlemmer af MUKO, sol.: Masuko Ushioda, violin, dir.: Segerstam. Debussy, Busoni, Mussorgski/ Ravel.

Løgumkloster kirke kl. 20: se Åbenrå 5.12. Skive, teatersalen kl. 20: Prager Musici. (Skive musikfor.) Århus, konservatoriets sal kl. 20:

Solister og konservatorieork., dir.: Lavard Friisholm. Bach.

7. Radiohuset kl 20: Radiosymf.ork., sol.: Viktoria Postnikova, klaver, dir.: Gennadij Rosjdestvenskij. Tjajkov-skij og Sjostakovitch.

Høje Tåstrup fritidscenter kl.

20:

se Ti voli 6.12.

Kunstindustrimuseets sal

(Kbhvn.) kl. 20:

Studentersangfor., dir.: Tamas

Veto.

Glostrup, Østervangkirken kl.

20:

Ellen Margrethe Edlers, sang,

Glostrup sangfor., dir.: Harald

Funder (orgel).

Kolding, Kristkirken kl. 20:

se Åbenrå 5.12.

Århus, Vor Frue kirke kl. 20:

Dorthe Steengård og Hanne

Ørvad, sang, Kim Sjøgren og

Olov Öberg, violin, Ebbe Wind,

viola, Jørn Bendixen, cello og

Asger Troeisen, orgel. Pergolesi

m.fl.

8. Radiohuset kl. 20: se 7.12. samme sted. Kbhvn.s domkirke kl. 20: Niels Henrik Nielsen, orgel. Franck.

Kbhvn., konservatoriets sal kl.

20:

Elisabeth Klein, klaver. Bartok,

Fongård, Jansson, Nordheim,

Redaktionen af koncertkalenderen sluttet 13.11. Det anbefales at kontrollere de opgivne tider og steder.

Bo Nilsson og Nørgård.

9. Lyngby stadsbibliotek kl 11-17: Jule-mik. Kunst og musik for børn og voksne. Kbhvn.s domkirke kl 20: Niels Henrik Nielsen, orgel. Franck.

Haslev kirke kl. 19: TBV-kören (Malmø), dir.: Olof Hult, Hans Krarup, orgel. Ett mysteriespel kring julens och trettondagens händelser. 10. Lyngby stadsbibliotek kl 15: Edith Guillaume og Ulrik Cold (sang), Henrik Svitzer (fløjte), Margrethe Svitzer (klaver). Henning Christiansen, Svend Åquist Johansen, Nørgård, Buck, Cage og Hans Abrahamsen. (LUT). Lyngby parkkirkegård, store kapel kl 15: Adventskoncert. Glyptoteket (Kbhvn.) kl 15: Eyvind Møller, klaver, Kbhvn.s strygekvartet, Birkelund-kvartetten. Franck og N.V. Bentzon. Buddinge kirke kl 16.30: se Søborgmagle 4.12. Kbhvn.s domkirke kl 20: Niels Henrik Nielsen, orgel. Franck.

Søborg kirke kl 20: Søborg motetkor, dir.: G. Lin-dahl, Preben Meile, orgel. Pur-cell, Weyse, Hartmann, Thyboe og Zimmermann. Odense, Fyns forsamlingshus kl 20:

Odense by ork., sol.: Eddie Skolier, dir.: Czeslaw Placzek. Bernstein, Gerswin, Loewe, Lennon & Mc Cartney m.il. Tønning, Set. Laurentius kirke kl 20:

Sønderjyllands symf.ork.,

Sydslesvig kor, sol.: Minna Nyhus Larsen, Erik Harbo og Per Johansen (sang), dir.: v. Ga-raguly. Vivaldi/Garaguly og Bach.

11. Ribe, Set. Catharinae kirke kl

20:

se Tønning 10.12.

12. GI Hellerup gymnasium kl 20: Kbhvn.s strygekvartet, Mogens Steen Andreassen, obo. Mozart, Holmboe og Beethoven. (Hellerup kammermusikfor.) Ballerup, Skovvejens kirkesal kl 20:

Ballerup kammerkor, dir.: Frede V. Nielsen, Vera Østergård, orgel. Program ikke fastlagt. Århus domkirke kl 20: Århus by ork. og koncertkor, sol.: Kirsten Hermansen, Else Paaske, Helmut Kretschmar og Mogens Schmidt Johansen (sang), dir.: Per Dreier. Bach. Flensborg, Nicolai kirke kl 20: se Tønning 10.12.

13. Århus domkirke kl 20: se 12.12. samme sted.

Århus, Vejlby kirke kl 19.30: Vejlby skoles kor, dir.: Inger Marie Grell, Jesper Jørgen Jensen, orgel. Bach, Telemann, Mendelssohn, Gade, I ves og Bent Lorentzen (uropf.)

14. Ålborg, Budolfi kirke kl 20: Ålborg by ork., filh. kor, Ålborg sangfor, af 1843, sol.: Bodil Gumoes, Else Paaske, Kai Hansen og Jan Arnholz (sang), dir.: Jens Schrøder. Bach.

15. Gladsaxe, Stengàrd kirke kl 19.30:

Julekoncert.

16. Århus, konservatoriets sal kl 16:

Elevmatinè. Gabrieli, Lotti, Leo, Gluck, N.V. Bentzon, Timme Ørvad, Beethoven og Brahms.

17. Sorgenfri kirke kl 16: Eftermiddagsmusik. Lyngby stadsbibliotek kl 15: Musikkomsammen. Ole Hedegård og Edith Guillaume (sang), Kaja Bundgård (klaver) m.fl. (Musik og Ungdom). Messiaskirken (Kbhvn.) kl 20: Julemusik for børnekor, soli,

bl.kor, instrumenter og orgel, dir.: Arne Bertelsen. Horsens, klosterkirken kl 20: Klosterkirkens kor og kammer-ork., sol.: Dorthe Steengaard, Minna Nyhus Larsen, Ole Hedegård og Jens Bundgård (sang), dir.: Søren Hedegård Sørensen. Händel.

18. Gladsaxe, Haraldskirken kl 20: Søborg gymnasiums kor og ork., dir.: Knud Hentze. Program ikke fastlagt.

Kbhvn., konservatoriets sal kl 20:

Lone Koppel Winther, sang, John Winther, klaver, Erling Bloch, violin, Bjarne Boie, viola, Pierre René Honnens, cello, Johan Poulsen, bas. Brahms og Schumann. (Privat kammermusikfor.)

Emdrup kirke kl 20: Set. Annae gymnasiums kor, dir.: Arne Berg, Vera Østergård, orgel. Program ikke fastlagt. Haslev kirke kl 20: Midtsjællands kammerkor og -orkester, dir.: Axel Svitzer. Buxtehude, Haydn og Holboe.

19. Helligàndskirken kl. 20: Sjællands symf.ork., UAK, sol.: Kirsten Hermansen, Else Paaske, Kurt Westi og Ulrik Cold (sang), dir.: Poul Jørgensen. Bach.

20. Kbhvn., konservatoriets sal kl 19.30:

Elevsoiré. Solistparade med kon-servatorieork. Gentofte rådhus kl 20: se Helligàndskirken 19.12. Radiohuset kl 20: Radiosymf.ork., radiokoret, Kbhvn.s drengekor, sol.: Edith Guillaume, Ernst Häfliger, Bent Norup m.fl. (sang), dir.: Herbert Blomstedt. Mahler.

21. Radiohuset kl 20:

se 20.12. samme sted. 24. Kbhvn.s domkirke kl 14.30: Kbhvn.s drengekor. Julevesper.