Musikkalender

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 04 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Runde Fødselsdage

December

8. Organist Rita von Seek, 70 år. 8. Kontrabassisten Robert Jensen, 50

år.

12. Kgl. operasanger Aage Fønss, 85 år. 18. Musikpædagogen Jette Tikjøb, 60 år. 20. Operasangeringen Viorica Tango, 80

år. 25. Kapelmester Axel Bendix, 70 år

Januar 1973

27. Kgl. kammersangerinde Lilian Weber-Hansen, 60 år.

28. Forfatteren Karl Bjarnhof, 75 år.

Februar

2. Skuespilleren og sangeren Poul Reich-

hardt, år. 4. Organist Ethan Rosenkilde-Larsen,

60 år.

Dødsfald

Soloklarinettisten Ole Frøsig, 11. august, 77 år.

Pianistinden Ketty Snertinge, f. Høgdal (begravet 8. september).

Sangpædagogen Alette Garde, 19. september, 83 år.

Violinbygger Hans A.M. Poulsen, 15. oktober.

Musiker Willy E. Hansen, 19. oktober, 61 år.

Komponisten Finn Dornby

Legater

December

Inden 10/12: Ida og Anna Hirschsprungs Legat (for ældre kvindelig musikpædagog). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V.

Inden 15/12: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (studieophold på Lysebu, Oslo). Schæffergården Ermelundsvej 105, 2820 Gentofte. (Skema). Inden 31/12: Emil Bangs Mindelegat (for medlemmer af solistforeningen af 1921). Professor Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, 1820 Kbh. V. Inden 31/12: Institutionen San Cataldo (ophold i marts-juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, 2930 Charlotten-lund.

Inden 31/12: Clara Lachmann's Fond (til fremme af skandinavisk samfølelse). Post-fack 1527, Göteborg, Sverige.

Januar 1973

Inden 15/1: Direktør Th. Thrane og Hustrus Legat (for pianistinde under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V.

Inden 15/1: Danmark-Amerika Fondet. Nytorv 9, 1450 Kbh. K. Inden 15/1: Overretssagfører Rige nstru p og Hustrus Mindelegat (fortrinsvis for tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V.

l nden 31/1: Geheimekonferensrådinde Andræ's Mindelegat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/1: Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for medlemmer og deres efterladte). Rådhusstræde 1, 1466 Kbh. K. (Skema). Inden 31 /1 : Den franske Stats Stipendier. Institut francais, Rosenvængets Allé 38, 2100 Kbh. Ø. Inden 31 /1 : Ludvig Trier's Legat (for stu-

derende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema).

Vedr. L. Zeuthens mindelegat

En læser har overfor redaktionen hævdet, at Overretssagfører L. Zeuthens mindelegat har fået ændret adresse. Redaktionen af musikkalenderen må imidlertid fastholde, at legatets adresse if Ig. nyeste vejviser stadig er Rebildvej 13 B, 2720 Vanløse. Pågældende læser har ikke kunnet oplyse alternativ adresse.

Lørdag den 4. november døde komponisten og musikeren Finn Dornby på amtssygehuset i Gentofte efter en trafikulykke. Dornby blev kun 31 år, men nåede at vække betydelig opmærksomhed om sit navn. Hans musik omfatter adskillige kammermusikværker, musik til modernistisk digtning, ""G ræsplæne koncerter"" m.m. Alle værker præges af en trang til at eksperimentere, ikke blot med selve det musikalske stof, men også med musikkens miljø, koncertsituationen og musikkens medier. Dornby var desuden aktiv som udøvende musiker og kendt som en fantasifuldt skabende musikunderviser.

P. N.