Grammofon

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 05 - side 136-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk

Erik Jørgensen: Figure in tempo per violoncello e piano (1961). Ib Nørholm: September — Oktober — November Kvartet for strygere no. 4, op 38 (1966). Flemming Weis: Sonate for klarinet af klaver (1931). Ebbe Hamerik: Kvintet f or fløjte, obo, klarinet, horn og fagot (1942) — stereo LP, EMI-ODEON Pask 2006, udgivet af Samfundet til udgivelse af Dansk Musik i samarbejde med EMI.

Ældst på pladen er Flemming Weis' klarinetsonate, som føjer sig til en række andre sonater for soloinstrument (fløjte, obo, violin) og klaver, hovedsagelig skrevet i trediverne. Klarinettens solistiske muligheder udnyttes på forskellige måder i de tre satser — allegro agitato, mol to adigio og allegretto scherzando —, og stykket giver Ib Ericsson lejlighed til at folde sig ud i veloplagt sammenspil med Bengt Johnsson.

Ebbe Hameriks blæserkvintet er et knapt formuleret, farverigt musikstykke, der nok skulle være tilgængeligt for amatørmusikere. Karakteristisk for værket er blandt andet en 5-talssymbolik, der udtrykkes dels melodisk, ved 5-tonigt skalamotiv i første sats, 5-tonigt ostinatomotiv i fjerde sats og vægt på kvintintervallet, dels rytmisk, ved 5-delt takt og brug af kvintoler, — og vel også i valget af netop 5 instrumenter.

Stykket får en inspireret udførelse af Det kgl. Kapels nye Blæserkvintet. Erik Jørgensens ""Former i Tid"" er et kort, serielt musikstykke, der udføres med stor intensitet af Jørgen Friisholm (cello) og komponisten (klaver). Ib Nørholm betegner sin 4. strygekvartet som ""kalendermusik"". Foruden at dække tilblivelsestidspunkterne skal de tre må-

nedsnavne også udtrykke en formal idé, som komponisten beskriver således: ""Fra frodighed og varme til stivnet kølighed. Fra organisk udvikling til krystallinsk mosaikform."" Nørholm bruger her sin citatteknik meget virkningsfuldt: ud af et fortættet satsvæv bryder pludselig en vemodig melodistump, en romantisk harmonifølge — en vals, var det Grieg? l novembersatsen varer det nostalgiske glimt lidt længere, man når at opfatte en folkemelodi i mol, midt i nogle stivnede afskygninger af Bartok's tåresø i Blåskæges Borg, og af Vivaldi's Vinter. Samme sats begynder og slutter iøvrigt med nogle cluster-klange, der langsomt skifter farve ved dynamiske forandringer i de forskellige stemmer.

Ind imellem de tre hovedsatser er skudt to korte ""Transparenter"". Disse skal formelt tjene som ""en slags koncentreret parallel til udviklingen i hovedsatserne, men tilføjer også en selvstændig kommentar: billedet af opløsning."" Her benyttes kun pizzicato- eller col legno-spil, det foregår presto, og stoffet er kogt ind til en gentagen brug af nogle få intervaller. Det er et dejligt stykke musik, i en glimrende udførelse af Den Fynske Kvartet, som det også er tilegnet. Lydgengivelsen er god, men presningen ikke helt fejlfri. Weis' klarinetsonate og Jørgensens ""Figure in tempo"" er begge udgivet i klaverpartitur med indlagt solostemme, på Samfundet til udgivelse af Dansk Musik, 3. serie nr. 48 og 175. Nørholms strygekvartet er udgivet samme steds i såvel studiepartitur som stemmer, 3. serie nr. 198. Alle noderne er letlæselige og klart trykt.

Birgit Colding-Jørgensen

Et PS:

Til Svenske statsp/ader (se DMT, December 1972):

Det kan nu oplyses, at F ona har erhvervet rettighederne for det danske marked på plademærkerne Expo Nord og Caprice. Foreløbig skaffes pladerne dog kun pr. import.

Ib Planch Larsen