Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 05 - side 125-125

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NR 5 FEBRUAR 1973 47. årgang.

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen Gerding, 9520 Skørping

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Tlf.(01)150726.

Annonce-ekspedition og lay out :

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 18 41 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Forside: Fra Per Nørgårds ""Canon"" (den specielle notationsmåde omtales udførligere i DMT's marts-nummer). Nogle indfaldsveje tu Per Nørgårds ""Canon"" . . 128

Kunsten at spille cembalo ................132

Grammofon...........................136

Noder ...............................136

Bøger................................137

Bøger................................148

Tidsskrifter ...........................140

Tilsendt fra forlagene ...................141

Rapporter ............................141

Klip og kommentarer ...................142

Nye værker ...........................142

Debat ...............................142

Musikkalender .........................146

Koncertkalender .......................150

Redaktionen sluttet d. 5. januar.