Klip og kommentar

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 05 - side 142-142

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FOLKETS MUSIK -MUSIK FOR FOLKET

Søndags-Aktuelt havde d. 26. november som hovednyhed på forsiden: ""Kendte navne i cirkus Glistrup"", se side 3. På denne side læser man bl.a. Af de 103 klienter, der af politiadvokat Leo Lemvig og hans store stab af politifolk og revisorer, nu fer deres økonomiske mellemværende med Glistrup ende-vendt, er mange kommet til i perioden efter Glistrups optræden i TV i julen 1970-71.

Hvad er det for mennesker, der nu risikerer at få ørerne i maskinen?

l flæng kan nævnes nogle af de mere landskendte klienter.

Tandlægehøjskolens tidligere rektor, professor J. J. Pilgård og professor ved Københavns universitet dr. med J. Chr. Melchior er eksempler på den række af læger og tandlæger, der kan komme i klemme. Kongelig kapelmusicus Palle Nehammer er et eksempel fra gruppen af personer med skiftende h o no rå r indtægter oven i lønnen.

Også på anden måde har musikken været i søgelyset i sammenhæng med samfundets barske økonomiske realiteter. Vi tillader os at citere en tegning af Klaus Albrect-sen, forsiden af ""Information"" d. 23. november 1972.