Nye værker

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 05 - side 142-142

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Poul Rovsing Olsen: Many happy Returns (1971)

Værket er i otte afsnit, dets totale varighed er 12-13 minutter. Uropførelsen fandt sted i Malmö den 17. oktober 1971, den danske førsteopførelse i Næstved den 7. januar 1972.

Musikken er skrevet til Bengt Johnsson i anledning af hans 50-årsdag i juli 1971. Hyldest-ønsket har haft betydning for de kunstneriske leveregler, der er taget i brug.

Første afsnit starter med de musikalske bogstaver i Bengt Johnssons navn: B, E, G, H, S (Es). Dette giver fem forskellige toner, og kun disse fem toner anvendes i første afsnit (""Dedication""), l de allersidste takter indføres dog også tonen Fis. Denne nye tone får ligeret med de fem i sekstonestykket. der nu følger (""Bells""). Tredje afsnit (""Messiaen"") anvender otte toner, fjerde (""Indian Dancing"") elleve toner, femte (""Exotic Birds"") tolv toner, sjette (""Arabesque"") ti toner, syvende (""Forty-four"") ni toner og ottende afsnit (""Epilogue"") syv toner. Vi får en uregelmæssig stigning og et uregelmæssigt fald: 5,6,8, 11,12,10,9,7. Lykønskningen til Bengt Johnsson antydes gennem titlen: Many happy returns. Titlen får imidlertid også en musikalsk tolkning, så ledes at der i de otte afsnit vises otte forskellige eksempler på udnyttelsen af gentagelsens effekt. Det væsentlige er selvfølgelig legen selv.

Pro.