Redaktionelt

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 05 - side 136-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

REDAKTIONELT

Statens musikråd

l oktober-nummeret af indeværende årgang stillede DMT i udsigt, at nærværende februar-nummer ville rumme en udførlig rapport om musikrådets arbejde, betænkninger og foreløbige konklusioner. Det var stof, redaktionen da allerede havde næret begrundet håb om at kunne publicere i oktober-nummeret. Det er med oprigtig beklagelse, at DMT atter må skuffe læsernes forventninger. De uforudsete vanskeligheder, som mange af musiklivets områder har rummet for musikrådet, har været større end først antaget. For DMT må sagen indtil videre stilles i bero. Hvilket forhåbentlig ikke gælder musikrådet selv, der — som det vil huskes — blev nedsat som et hurtigtarbejdende udvalg.