Tidsskrifter

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 05 - side 140-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

ved Nanna Schiødt

Neue Zeitschrift für Musik 1972/11 Werner Braun und Helmut Kühn Musik im Hintergrund. Zur Erkenntnis eines umstrittenen Phänomens. - 1972/12 Gerhard Puchelt Robert Schumann und die Variation für Klavier. / Hans-Jürgen Möller Das Wort-Ton Verhältnis im Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bachs. - Nuova Rivista Musicale l taliána 1972/3 Suzanne C/ercx-Lejeune Fortuna Josqui-ni. A proposito di un ritratto di Josquin des P rez. / Giorgio Peste/fi Le r id uz ion i del tardo stile Verdiano. Osservazioni su alcune variant! del Don Carlos. / Clara Ga-banizza Beethoven a Genová nell' otto-cento. / Ernesto Napolitano L'Idioleno di John Cage (med en ""Cronologia délia vita di John Cage"" af Ellsworth Snyder] — Österreichische Musikzeitschrift 1972/12 Rudolf Stephan Gedanken zur Ästhetik und zur Historiographie der Musik. / Rudolf Klein Die Doppelgerüsttechnik = Bibeholdelse af hovedtrækkene i såvel melodilinien som baslinien gennem en varia-tionsrække). / Elisabeth Haselauer Interpretation Bachscher Klaviermusik — historisch oder Zeitgemäss?. — L'ARC 51 (1972). Hele nummeret er helliget lannis Xenakis. Bernard Pingaud Une démarche regoureuse (indledning med kort karakteristik). / Daniel Durney Itinéraire (X's kompositoriske udvikling). / Exprimer l'intelligence (1. samtale mellem X., musikeren Francois-Bernard Mache (M.), æstetikeren Olivier Revault d'Allonnes (R.) og matematikeren Francois Genuys (G.). / Olivier Revault d'AHonnes Xenakis et la modernité. / Changer l'homme (2. samtale mellem X., R., M. og G.), l Maurice Fleuret Une musique a voir. / Olivier Revault d'Allones Huit mesures de pitho-prakta. I François Genuys L'informatique musicale. / Du bon usage de l'ordinateur (3. samtale mellem X., R., M og G.). / Francois-Bernard Mèche Xenakis et la nature. / Rationalité et Impérialisme (4. samtale mellem X.. R., M. og G.) I Hanspeter Krellmann En Allemagne. / A.J. Droschke Après Le Corbusier. / Louis Marin L'utopie de la verticalité. / Bibliographie. / Discographie. — Détroit Studies in Music Bibliography No. 22, D.W. Krummel (ed.) Bibliotheca Bolduaniana: A Renaissance Music Bibliography (Annoteret

musikkatalog fra ca. 1622). — Music indexes and bibliographies No. 2 George R. Hill A preliminary checklist of research on the classic symphony and concerto to the time of Beethoven (excluding Haydn and Mozart). - No. 3 Elvidio Surian A checklist of writings on 18th century French and Italian opera (excluding Mozart). — No. 4 Joseph M. Boonin An index to the solo songs of Robert Franz. —

Musikblad for ungdommen

NMZ: Neue Musikzeitung. Die Zeitung der musikalischen Jugend Deutschlands. Bosse Verlag Regensburg-Munchen.

Med dette blad befinder man sig som i en velassorteret blandet landhandel, — eller måske rettere: i et imponerende supermarked. — Dets ydre format er nærmest som Ekstra Bladets, dets indhold er af et overbevisende, næsten uoverkommeligt format. — Den kolossale stofmængde i et nummer af NMZ er naturligt delt i to kategorier: information om de tyske musikliv og polemik omkring samme. Når jeg skriver 'det tyske musikliv' erdet virkelig at forstå bogstaveligt: bladets redaktion bestræber sig på at dække hele den tyske musikscene — suppleret med udblik til resten af verden. Og det lader til at det ikke skorter på villige og kompetente skribenter.

Stoffet strækker sig fra små provinsielle meddelelserom f.eks. at Heidelberg-Mannheim's konservatoriekor har haft succes på sin rejse til Irland, — over analyser af pop-tekster, pladeindspilninger af enhver art, musikpædagogiske — analytiske og sociologiske diskussioner og til den almene kulturdebats store armbevægelser. — Et par eksempler:

l de to sidste numre af NMZ har Karlheinz Stockhausen spillet en central rolle som diskussionsobjekt og debatdeltager. Han viser her en eminent evne til at lokke potente skribenter frem. — l NMZ 1/72 publicerede Helmut Tschasche en kort artikel, hvor han påviste, hvordan musikpædagogikkens samfundsfjendtlige virksomhed skjuler sig bag et tågeslør af rent æstetiske argumenter. Denne opsats gav stødet til et antal indlæg af høj temperatur. Skribenter gik i stilling og to lejre markerede sig en diskussion om musikkens samfundsmæssige funktion. Stock-hausen sammenligner Tschasche's appel til musikpædagogernes demokratiske ansvarsbevidsthed med det 3. Riges kulturpolitiske idealer. — Konrad Boehmer svarer: "". . . enhver demokratisk musiker må ikke blot bestemt tilbagevise en sådan grundløs beskyldning, men også afsløre dens virkelige baggrund. Først da viser perspektiverne sig for en virkelig kamp imod en notorisk antidemokratisk musiker som Stockhausen. Enhver, som læser nøjere efter, vil indse, at Stockhausens virkelige ærinde er - under dække af ""kos-

misk bevidsthed"" - at praktisere menneskefjendtlig elitekunst. Stockhausens tirade er et eksempel på det mest forældede og reaktionære vrøvl, som nogensinde (selv under fascismen! ) er prædiket."" Til støtte herfor citerer K.B. en sætning af Stockhausen: ""Ved De hvad det virkelig drejer sig om? Man vil ganske simpelt ikke indrømme, at mennesker er forskelligt begavede og at flertallet er umusikalsk."" — Boehmer gyser over Stockhau-sens herremennesketilbøjeligheder og viser, hvordan Stockhausen — i ledtog med kulturindustrien — driver den mest fascistiske kulturpolitik. Boehmer maner den autonome æstetiske snak i jorden og appellerer til enhver ansvarlig musiker og musikpædagogs samfundsmæssige bevidsthed, sådan at han tager sit udgangspunkt i de brede massers virkelige behov og ikke i den autonome æstetiks navn tager del i deres undertrykkelse.-Ved at blade et par sider bliver man i en annonce gjort opmærksom på, at ""Nur nette Leute spielen Cembali, Spinette, Clavichorde und Hammerflugel ..."" og i en pop-analyse, at ""Die Frau ist der Neger der Welt"", etc. etc. i en velgørende blanding.

Stockhausen bliver igen centrum i en enquete om H.H. Stuckensmidt's Stockhau-sen-biografi, som Stockhausen har korrigeret, l artiklen ""Jiu-Jitsu oder die Kunst der Selbstverteidigung"" viser Herbert Ei-mert, hvordan Stockhausen lider af erindringsforskydning og erindringsoptimis-me. Eimerts korrektioner drejer sig om delikate detaljer som, hvordan Stockhau-sen indtil 1957 ""... i programnoter til stadighed har angivet en forkert fødeby: det attraktive Altenberg i stedet for den 50 km længere mod vest liggende brun-kulsby Mödrath"" — og til musikhistorisk spændende bidrag til historien om elektronmusikkens første år. — l disse artikler — i August-Sept.-nummeret suppleret af Robert Beyer — er NMZ ikke kun af ydre at ligne med frokostavisen. Udover de skinbarlige fakta er de ""åbenhjertige"" meningsforskelle musikhistorie med stor underholdningsværdi. — Disse få eksempler kun for at give et par smagsprøver på denne meget levende og engagerede musikavis. De faste spalter: Pop, Jazz, Medium, anmeldelser, Ballet, Bildende Kunst, Ord og Tone, pædagogik etc. er af høj kvalitet og aktualitet. -

Læs bladet — om ikke andet så for at se, hvordan et musiktidsskrift af virkelig tvær-kulturelt tilsnit ser ud når det er lykkedes.

Finn Gravesen