Foreningerne

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 06 - side 177-177

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: tirsdag til fredag incl. mellem 9.30 og 13. Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Radhus-stræde l, 1456 København K. Tlf. 12-2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunsmerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6A, 1116 København K, Tlf. 15 07 26. Postgirokonto 3474 - Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: Ø B ro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15.20.

Dansk Musikpædagogisk Forening:

Kontor: Abildgärdsparken 6, 3460 Birkerød. Tlf. (01) 814630. Giro 26284. Kl. 9-13 undt. lørdag.-Formand: Henning Bro Rasmussen.

Rettelser

DMT's februarnummer skæmmedes desværre af en del tryk- og ombrydningsfejl, hvoraf vi her skal rette de værste: side 132: artiklen Kunsten at spille cembalo var ikke skrevet af Ulla Koppel, men af Ulla Kappel.

side 142: teksten til Klaus Albrectsens tegning var ulæselig. Den lyder: Carlsbergs udstrakte støtte til bl.a. musiklivet harmonerer dårligt med virksomhedens manglende beskyttelse af arbejdernes hørelse.

side 148: omtalen af Bendt Joensens bog Musik var blevet skåret midt over. Resten af anmeldelsen kan findes i 3. spalte, samme side (efter fodnoten til anmeldelsen af Lings og Olafsens musikhistorie).

DM7 beklager