Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 06 - side 153-153

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

47. årgang. NR 6 MARTS 1973

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen Gerding, 9520 Skørping

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Tlf.(Ol) 150726.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 18 41 56.

Tiyk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Forside : Mauricio Kagel

Beat og biblioteker ...................... 155

Musikprogrammer ....................... 156

Nogle indfaldsveje til Per Nørgårds ""Canon"" ... 160

Schönbergs sentonale harmonik ............ 164

Grammofon............................ 170

Bøger................................. 172

Tilsendt fra forlagene .................... 173

Noder ................................ 173

Rapporter ............................. 173

Tidsskrifter ............................ 177

Musikkalender .......................... 177

Koncertkalender ........................ 178

Redaktionen sluttet d. 5. Februar