Musikkalender

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 06 - side 177-177

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Runde fødselsdage

Marts, se D MT n r. 5

April

2. Violinbygge r E. Garfield Mortensen,

60 år. 5. Professor, mag. art. Gunnar Heerup,

70 år.

15. Komponisten Flemming Weis, 75 år.

15. Komponisten Kai Rosenberg, 75 år.

16. Organist Hans Lindskrog, 70 år.

Maj

1. Komponisten Holger Bjarnholt, 75

år. 5. Guitaristen Jytte Gorki Schmidt, 60

år.

11. Fhv. sanginspektør Rudolf Grytter, 75 år.

12. Koncertsanger Franz Grabowski, 60 år.

14. Kapelmester Ove Peters, 70 år. 19. Kapelmester Ingemann Palmhøj, 75 år.

25. Operasangeren Børge Gabrie/sen, 60 år.

26. Pianisten og violinisten Bodil Gjød-vad, 50 år.

Dødsfald

Cellisten Einar Hyllested, 18. december.

Organist Laurits Christensen, 24. december 80 år.

Sangerinden Asta Kramer-Peter sen, (Medd. 27. december),88 år.

Organist Ejnar Engelbrecht (Medd. ja nu-ar), 72 år.

Solodanser Karl Merrild, 16. januar, 83 år.

Operasangerinden Ragnhild Broe (Kjær-holm) (Medd. 19. januar), 84 år.

Legater

Marts

Det danske Institut i Rom (for ophold i 2. halvår 1973) må søges omkring 1/3. Oplysning hos fuldmægtig Niels Toft i Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K.TIf. Ml 9301. Inden 3/3: Helge Jacobsens Legat til Fremme af Musiklivet i Danmark. (Tilskud til musikforeninger, ensembler og enkeltpersoner til opførelse af betydelige værker). Lrs. Ivan Schiøler, Hauserplads 32, 1127 Kbh. K.

Inden 15/3: Den kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. Inden 15/3: Montebello-Fondet (for min-drebemidlede syge operasangere og balletdansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, 1270 Kbh. K. Inden 15/3: C. W. Strandes Legatfond (ikke enkeltpersoner). Lrs. Sv. E. Kühn, Gammeltorv 6, 1457 Kbh. K. Inden 19/3: Unge Mænd og Kvinders Ud-danne/seshjælp. Lrs. Esther Tonsgaard, Niels Hemmingsensgade 8, 1153 Kbh. K. Inden 31/3: Marie I Hums Legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/3: Ministeriet for kulturelle anliggendets fora r sund er støtte l ser. N y bro -gade2,1203 Kbh. K. Inden 31/3: Tipstjenestens Midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere og komponister). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K.