Noder

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 06 - side 173-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Prima vista-øvelser

Torben Herbøl: Spil fra bladet. 55 folkemelodier til prima vista spil. Wilhelm Hansen Musik-Forlag, København (1971).

Lærebøger i prima vista spil er sjældne, skønt den systematiske opøvning af denne færdighed og undervisningen deri ikke længere anses for en selvmodsigelse. Torben Herbøls samling af øvelsesstof kan derfor hilses velkommen, især da den bygger på en indlysende rigtig metode. Hæftet bringer spillemæssigt enkle musikstykker for et tangent-instrument og henvender sig til begyndere; der forudsættes dog en vis elementær instrument-beherskelse, idet problemer om spilleteknik og orientering på instrumentet ikke behandles-, i stedet rettes opmærksomheden mod prima vista spillets anden hovedfaktor: læsefærdigheden, koncentreret om opfattelsen og genkendelsen af motiv og rytme. Øvelserne kombineres med elementær musikteori, idet hvert stykke er forsynet med en række spørgsmål, hvoraf klargørelse af toneart, skalabegreb og taktart er gennemgående. Gennem selvstændigt, reflekteret arbejde får eleven indpodet gode vaner i den indledende orientering om nodebilledet og musikken, og øvelserne i at læse og spille i sammenhæng, i at få musikken til at ""fungere"", understøttes af det klare nodetryk. Et indbydende, anbe-falelsesværdigt hæfte!

Torben Schousboe