Grammofon

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 07 - side 197-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ved Ib Planch Larsen John Cage og Vennerne

MUSIC BEFORE REVOLUTION. EMI 1 C 165-28 954/57 Y. Ensemble Musica Ne-gativa. Dirigent: Rainer Riehn. l: John Cage: Credo in us (1942). Imaginary Landscape no. 1 (1939). Concerto for piano and Orchestra (1957/58). Solo for voice I. Solo for voice II. Rozart Mix (1965).

II: Earle Brown: Folio (1952/53). Four Systems (1954). Christian Wolff: In between pieces for three players (1963). Electric Spring 2 (1966-70). Ill: Morton Feldman: For Franz Kline (1962). The Straits of Magellan (1961). Between Categories (1969). Toshi Ichi-yanagi: Sapporo (1962). Life Music (1964).

IV: Samtaler med John Cage, Christian Wolff og Hans G. Helms. Diskussion mellem Morton Feldman, Earle Brown og Heinz-Klaus Metzger.

l anledning af John Cages 60-års dag sidste ar udsendtes en kassette med 4 plader, hvoraf de tre er med musik af Cage og hans venner, mens den sidste er en samtale mellem Cage, Wolff og Hans G. Helms samt en diskussion mellem Feldman, Brown og Heinz-Klaus Metzger. Kassetten har titlen ""Musik før revolutionen"", og den titel rammer udmærket holdningen i de udvalgte værker, selv om der er medtaget så gamle værker som ""Imaginært landskab nr. 1"" fra 1939. Måske er det endda for beskedent at tale om førrevolutionær musik. Det ville nok dække bedre at kalde musikken revolutionær, men når man ikke gør det, hænger det nok sammen med, at Cage ikke anerkender en revolution i musikken, hvis ikke den også sker på alle andre områder. Som han siger et sted: ""Jeg tror ikke, vi skal forvente, at en enkelt ting vil føre til revolutionen. Vi må bruge alting. Og gøre alt, hvad vi kan gøre. For nogle mennesker vil ord være effektive og for nogle mennesker vil endog vold være effektivt, og for nogle mennesker vil musik være effektivt. Vi må bruge alting."" En sådan holdning har Cage ikke lært hos sin lærer Arnold Schönberg. Skal man finde forudsætninger for den, må man snarere gå til landsmanden Edgar Varèse, selv om dennes indflydelse ikke kan spores særlig direkte i Cages musik. Men det hænger igen sammen med, at det er vanskeligt at tale om nogen stil i egent-

lig forstand, ligesom der hos Cage ikke er tale om skabelsen af et alternativt system at lave musik på. For Cage og hans venner gælder det snarere om at befri tonerne fra sammenhænge, sådan at de kan blive sig selv, få selvstændigt liv. Det anarkistiske i Cages musik kommer allerede tydeligt frem i det ældste af de værker, der er med i fødselsdagskassetten. Det er ""Imaginært landskab nr. 1"" fra 1939. Det var ikke teknisk muligt at lave båndmusik på det tidspunkt, men hvis man hører stykket i dag uden at vide tilblivelsestidspunktet, ville man nok ikke være i tvivl om, at der var tale om båndmusik, selv om det er ved hjælp af grammofonplader, stykket er realiseret. Cage har benyttet nogle frekvens-måleplader med konstante og variable frekvenser som en del af grundmaterialet. Dertil er føjet klangen fra et stort kinesisk bækken samt nogle klaverstrenge. Langt forud for sin tid er også ""Credo in us"" eller er det ""Credo in US""? Værket er fra 1942 og oprindeligt skrevet til en Cunningham-ballet. Instrumentariet består af to dæmpede gongs, 10 konservesdåser, en elektrisk summer, klaver, radio og fonograf — også kaldet grammofon. Når Dvoraks symfoni ""Fra den nye verden"" indgår i versionen på denne plade, kan det næppe undgås, at det får indflydelse på fortolkningen af stykkets titel, men på den anden side er det ikke Cage, der har forlangt netop dette stykke musik, l partituret star blot, at der skal anvendes noget klassisk musik. Derimod er måden og rytmen for destruktionen af det klassiske stykke nøje angivet i partituret. Cage anfører ofte i sine kompositioner, at de kan opføres samtidig med andre af hans værker som simultanopførelser. Hvordan det lyder, kan man få et indtryk af på en af sættets plader, hvor hans klaverkoncert opføres sammen med 2 andre værker, henholdsvis ""Solo l for stemme"" og ""Solo II for stemme"". Og endelig rummer sættet en typisk Cage-mixning: ""Rozart Mix"" fra 1965.

Og så er der vennerne (Cage kan ikke acceptere betegnelsen eleverne) Feldman, Brown, Wolff og lchiyanagi,der er repræsenteret med flere værker hver. De supplerer hinanden - og ikke mindst John Cage — fortræffeligt. Indspilningernes tekniske kvalitet er fortrinlig, og Ensemble Musica Negativa løser de mange vanskelige opgaver med beundringsværdig kunnen og overbevisning. Det er meget velgørende med et sådant pladesæt, der gør det muligt at dykke ned i et uhyre spændende hjørne af den ny musiks historie. Emnet og udvalget er meget pædagogisk behandlet og sættets udstyrgiver yderligere muligheder for fordybelse. Selv om det forekommer mig alt for flot at ofre en hel plade på snak, der ligeså godt kunne følge med som tryksag, så vil jeg anse det for en skandale, hvis ikke dette pladesæt bliver en bestseller. Hvor mange gymnasier og seminarier alene er der ikke i landet?

John Cage-Diskografi, 1973

Imaginary Landscape No. 1 (1939). EMI 1C - 165 - 28 954/57 Y. A Flower / The Wonderful Widow af Eighteen Springs (1942). DG 137 009 + Wergo 60054. Credo in us (1942) EMI 1C -28 954/57 Y. Concerto for Prepared Piano and Orchestra (1951) World Record Club 71202. Winter Music (1957) + Cartridge Musik (1960) + Atlas Eclipticalis (1961/62) simultant. DG 137 009. Concerto for Piano and Orchestra (1957/58). EMI 1C - 165 - 28 954/57 Y. Solo for Voice I (1958). EMI 1C - 165 - 28 954/57 Y. Fontána Mix (1958). Turnabout STV 34046. Variations I (1958). Wergo 60033 + Wergo 310 (Zacher) +Da Camera 93237 (Szathmary). Solo for Voice 2 (1960). EMI 1C - 165 - 28 954/57 Y. +CBS 34-61066. Variations II (1961). CBS 34-61064. Variations III (1963). DG 139 442 +Wergo 60057. Variations IV (1963). Everest SDBR 3132 + SDBR 3230. Feed (1965). CBS 34 -61063. Rozart Mix (1965) EMI 1C - 165 - 28 954/57 Y. HPSCHD (1968). Nonesuch Records H-71224.