Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 07 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NR 7 APRIL 1973 47. årgang.

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen Gerding, 9520 Skørping

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Tlf. (01) 150726.

Annonce-ekspedition og lay out :

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01)TAga235,234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C.Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men patager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Kftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Forside: Bodil Weyde

Musikken i radioen.......................... 183

Lingvistik, musik, poetik ..................... 184

Nogle indfaldsveje til Per Nørgårds ""Canon"" ... 188

Schönbergs sentonale harmonik ............... 192

Noder ....................................... 196

Grammofon ................................. 197

Bøger ....................................... 198

Klip og kommentarer ........................ 199

Rapporter ................................... 200

Debat................................. 200

Tidsskrifter .................................. 202

Musikkalender ............................... 203

Koncertkalender ............................. 206

Redaktionen sluttet d. 5. Marts