Foreningerne

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 08 - side 234-234

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: tirsdag til fredag incl. mellem 9.30 og 13. Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K.Tlf. (01)135405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Radhus-stræde l, 1456 København K. Tlf. 12 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6A, 1116 København K, Tlf. 15 07 26. Postgirokonto 3474 - Formand: Peter Ernst Lassen. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15.20.

Dansk Musikpædagogisk Forening:

Kontor: Abildgärdsparken 6, 3460 Birkerød. Tlf. (01) 814630. Giro 26284. Kl. 9-13 undt. lørdag.-Formand: Henning Bro Rasmussen.

Legater

Maj

Inden 15/5: Arthur og Ellen Andersso ns Legat Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3, 1260 Kbh. K. (Skema). Inden 15/5: Statens Kunstfond (til bestilling og opførelse af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, udvalget for tonekunst, Østergade 24B, 1100 Kbh. K.

Inden 20/5: Rektor Frøken Ingrid Jespersens Legat (kun for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingensensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/5: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937. Fru Jenny Knox' Legat. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K. (Skema). Inden 31/5: Fru Elise Wessels Legat (kun for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema).

l nden 31/5: Agnete Tobiesens Legat (fortrinsvis for klaverstuderende). Ors. Hedin Vedsman, Bredgade 56, 1260 Kbh. K. August

Inden 15/8: Andreas Arenholz Dænkes Arvingers Legat (for unge fra Odense og omegn). Odense Byråd, 5000 Odense. (Skema).

Inden 15/8: Ingeborg født Schøtts Legat (for musikpædagoger over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Rådhuspladsen 45, 1550 Kbh. V. (Skema).