Indhold

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 08 - side 209-209

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

NR. 8 MAJ 1973

47. årgang.

Løssalg: Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): Kr. 32,00 (excl. moms)

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen Gerding, 9520 Skørping

Redaktion og abonnementsekspedition:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hverdage kl. 10-12, lørdag lukket. Tlf.(Ol) 150726.

Annonce-ekspedition og lay out :

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Forside, foto: Jørgen Hannibal

Musikken i gymnasieskolen ................211

Musik er godt - tænk selv.................212

Gymnasielæreren som musikformidler .......218

Musikkens rolle i gymnasieskolen ...........224

Noder ................................228

Grammofon............................228

Bøger.................................229

Tilsendt fra forlagene ....................230

Tidsskrifter ............................230

Rapporter .............................230

Klip og kommentarer ....................231

Debat ................................232

Musikkalender ..........................233

Rettelser ..............................234

Koncertkalender ........................235

Redaktionen sluttet d. 5. april.