Musikkalender

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 08 - side 233-234

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DMp F har 75-års jubilæum

Dansk Musikpædagogisk Forening fejrer lørdag d. 5. maj sit 75-års jubilæum. Det sker ved en fest om aftenen kl. 18.30 på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor der bl.a. vil blive fremført værker af Louis Glass, en af initiativtagerne til foreningens dannelse. Ved 50-årsjubilæet i 1948 udkom Sigurd Bergs bog ""Træk af Dansk Musikpædagogiks Historie"". De 25 §r, der er gået siden, har foreningen opfordret Sigurd Berg til at skildre i et festskrift, der i øvrigt vil indeholde artikler af kulturministeren, Poul Birkelund, Tage Nielsen og foreningens formand.

Efter 12 år som formand og 23 år som bestyrelsesmedlem i DMp F har Henning Bro Rasmussen som følge af en nyudnævnelse trukket sig tilbage fra formandshvervet.

Til ny formand er valgt Elsebeth Broder-sen, og efter valg til bestyrelsen har denne følgende sammensætning: Preben Fahnøe, næstformand, Ragnhild Toft, sekretær, Randi Mygind, kasserer samt Inger Al-sted. Erik Bro Christensen, Anny Helf-rich, Torben Herbøl, Alma Jørgensen, Jørgen Lund og Torben Stig Nielsen. Foreningens medlemstal er steget til 718. Minimumshonoraret for privatundervisning hos en statsprøvet musikpædagog er nu 42 kr. i timen på sæsonbasis eller 46 kr. for enkeltaftaler.

* # #

DMp Fs sommerkursus afholdes i dagene 25.-29. juni 1973 på Danmarks Lærerhøjskole. Mange har opfordret til en koncentration omkring faget becifring. Programmet vil komme til at omfatte: becifring anvendt i folkemusiksammenhæng ved Einar Kampp, becifring i jazzsammenhæng ved Finn Roar Hansen og Svend Erik Nielsen, becifring og brugsklaver ved Claus Jørgensen, musiklaboratorier ved Gunnar Sjostrand, pædagogik og indlæringspsykologi ved Svend Jørgensen samt gruppeundervisning og undervisningsteknologi ved Preben Fahnøe.

Torben Stig Nielsen

Nyt fra DUT

På grund af stadigt stigende trykomkostninger ser DMT sig tvunget til at forhøje abonnements- og løssalgspris, således at tidsskriftet fra og med kommende årgangs 1. nummer (september 73) vil koste:

Løssalg kr. 6,90 (ind. moms). Abonnement (8 numre) k r. 44,00 (excl. moms).

Red.Statens kunstfond

Musikudvalget — eller udvalget for tonekunst, som det hedder — har tildelt Hans Abrahamsen og Niels la Cour kunstfondens 3-årige arbejdsstipendium (3 x 30.000 kr.).

Desuden har udvalget uddelt ialt 110.000 kr. i produktionspræmier m.v. tit Gunnar Berg, Erling D. Bjerno, Ole Buck, Henning Christiansen, Henrik Colding Jørgensen, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Mogens Win kel Holm, Finn Lykkebo, Svend Nielsen, Gunner Møller Pedersen. Jens Wilhelm Pedersen, Finn Savery og Karsten Vogel.