Rettelser

Af
| DMT Årgang 47 (1972-1973) nr. 08 - side 234-234

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Rettelser

Jörgen Jersilds Schönberg-artikler i DMT's februar- og marts-numre skæmmedes desværre af en del tryk- og om-brydningsfejl, hvoraf her skal rettes de mest meningsforstyrrende:

Artiklens 1. Je/(februar-nr.):

s. 164, sp, 2:

over nodeeksemplets 2., 3., 4. og 5. akkord skulle have

stået henh. a, b, c og d.

s. J64, sp. 2, linje 10 fra neden:

. .. ""Grundsatz der Trägheit"" (I s. 110) - læs: (II s. 110)

s. 168, sp. l, linje 12 fra oven:

Tn3 l -læs:Tr3 +

s.S., sp. l, linje 3 fra neden:

(se -analysens. . .) - læs: (se « -analysens. . .)

s.s.t sp. 2, linje J 9 fra oven:

.. . stor-lille terts... - læs: stor+lille terts. ..

s.S., sp. 2, linje 27 fra oven:

mærket med - læs: mærket med a -s.S., sp. 2, linje 43 fra oven:

(se -analysens anden linje . . .) - læs: (se oc -analysens anden linje.. .) s.S., sp. 2, linje 16 fra neden:

(se den af mig vedfojede -analyse) — Les: (se den af mig vedfojede ß analyse) s.S., sp. 2, linje S fra neden:

... i M's trinanalyse som I — I — læs:. . . som I — bi.. . side 169, sp. l, linje 5 fra oven:

. .. hvilket parantesanalysen V viser ... - læs:.. . hvilket parantesanalysen b V viser.. . Artiklens 2. del (marts nr.): side 192, sp. 2, linje 4:

... den betragtes som V ... læs: b V s.S., sp. 2, linje 7: s.S., sp. 2, linje 7:

,.. ""anscheinend af I bezogen"" ... — læs: ""anscheinend af bl bezogen"" .. . side 193, sp. l, linje 2:

... identisk med tonalitetens SDalt ... - læs: .. . identisk med tonalitetens DDalt.. . side 195, sp. l, nodeeksempel 14:

over eksemplets første to akkorder mangler a) - over dets to sidste b).

løvrigt skulle samtlige artiklernes nodeeksempler have været fortløbende nummereret, hvilket læserne forhåbentlig har gennemskuet trods visse mangler. Endelig var flere nodeeksempler blevet molesteret på forskellige måder, hvad vi desværre ikke har pladsmuligheder for at gøre godt igen. DMT beklager.