Indhold

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

48 årgang. Nr. 1 September 1973

Løssalg: kr. 6,90 (incl. moms) - Ärsabonnement (8 numre) kr. 44,00 (excl. moms).

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen.

DM.F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Montergade 6A, 1116 Kobenhavn K. Tlf. (01) 150726.

Abonnement sekspedition:

Classensgade 54, IV, 2100 Kobenhavn Ø.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

indholdsfortegnelse :

Forsidebillede: Tommy Frishøj og Mette Hønning-sen i ""Ildfuglen"".

Musikkens magt ........................ 3

Balletmesterens Luna og andet godt ......... 4

Åbent brev til Per Nørgård ................ 8

Svar tu Poul Nielsen .....................12

Musikloven ............................ 15

Kommentarer .......................... 19

Rapporter .............................20

Nye værker ............................21

Tidsskrifter ............................23

Noder ................................24

Bøger ................................24

Debat ................................25

Musikkalender .........................26

Redaktionen sluttet d. 10. August