Indsigelse fra EMI

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 01 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Indsigelse fra EMI

Uden at ville kaste os ud i en polem,k angående hr. Ib Planch Larsens indlæg i DMT nr. 8 1973 vil vi dog gerne have lov til at korrigereet par ting. Når han bliver vred over, hvad han kalder ""bevidsthedsindustriens censur"", skydes der totalt ved siden af det udvalgte mål. Vort firma har adgang til mange grammofonfirmaers pladeudgivelser, hvoraf vi lagerfører mellem 5000-6000 forskellige katalognumre. Dette er kun en del af det repertoire, der findes i de pågældende firmaers kataloger, og derfor er det ganske naturligt, at der foretages en udvælgelse af de plader, man mener er egnet for det danske marked. En udvælgelse der for den ""lødige"" musiks vedkommende ofte foretages i samarbejde med musikanmeldere og medarbejdere i større musikforretninger, når vi er i tvivl, om de pågældende plader kan mønstre rimelig interesse.

Der er imidlertid ikke tale om, at grammofonfirmaerne udelukker publikum for et bestemt område af musikken. Alle ikke lagerførte plader kan importeres mod et mindre importgebyr og med en leveringstid på cirka 3-6 uger.

Det i indlægget omtalte John Cage sæt blev forsøgesvis hjemtaget i et antal af 20 sæt, hvoraf 14 er solgt til forretningerne, 2 sæt er sendt til anmeldelse, heraf 1 sæt til hr. Planch Larsen, uden beregning. Anmeldere betaler nemlig ikke for sådanne eksemplarer. Det nævnte eksempel kan de fleste nok regne ud, at det ikke er her firmaet skal hente sin profit. Vi føler os i allerhøjeste grad forpligtet til at lagerføre plader, der ikke har det store publikums bevågenhed, eksempelvis John Cage sættet.

Hr. Planch Larsen er velkommen til at få det ønskede ""Musikteater i dag"" pladesæt importeret, hvis det skulle ønskes.

Med venlig hilsen

Ole Jersø

Salgschef. EMI.