Legater

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 01 - side 26-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Legater

September

Inden 15/9: Jutta Bojsen-Møllers Legat

(til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 15/9: Particulier Carl Olav Møllers Legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opgang N, 1350 Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Carlsbergfondet (til videnskabeligt arbejde). Carlsbergfondets direktion, Dantes Plads 35, 1556 Kbh. V. Inden 30/9: Rundskuedagens Studielegat. Ansøgningsfrist skiftende, se herom i Rundskuehæftet.

Inden 30/9: Enkefru Mette Cathrine Raa-rup's Mindelegat. Lrs. Victor Holten, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Skema). Inden 30/9: Overauditør Julius Skrike's Stiftelse. Svalevej 24, 2900 Hellerup. Inden 30/9: Camilla Tack's Legat (ulige år for kunstnere, lige år for videnskabsmænd). Magistratens Legatkontor, Farvergade 27, 1463 Kbh. K. Inden 30/9: Kaptajn O. Testmann og Hustru''s Legat (til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 28, 1067 Kbh. K. (Skema).

Oktober

Inden 15/10: Dansk-Islandsk Forbunds-fond (for islandske musikstuderende). Laksegade 19, 1063 Kbh. K. (Skema). Inden 15/10: Overretssagfører L. Zeu-thens Mindelegat. Rebildvej 13B, 1720 Vanløse.

Inden 22/10: British Council's Legater (for studieophold i England). Møntergade 1, 1116 Kbh. K. (Skema). Inden 31/10: Det danske Institut i Rom (for ophold i første halvår 1974). Sekretariatet for Det danske Institut i Rom, Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 Kbh. K. Inden 31/10: Dansk So l ist-Forbund's Legatfond (for medlemmer af DSF). Ræve-hol mscentret, Tæveholmsvej 55, 2690 Karlslunde.

Inden 31/10: Ingrid Nielsens Legat (for studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Hel-weg-Larsen, Nørregade 39, 1165 Kbh. K. (Skema).

Inden 31/10: Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligst for medlemmer af foreningen). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstræde 7, 1466 Kbh. K.

Ung Nordisk Musikfest 1974

Den årligt tilbagevendende begivenhed Ung Nordisk Musikfest (UNM) finder næste gang sted i Sverige. Arrangementet indeholder koncerter, seminarer, forelæsninger, diskussioner m.m., alle med det formål, at fremme forståelsen for den nye nordiske musik og de aktiviteter, der rører sig deromkring.

Som noget ganske nyt er musikfesten flyttet fra medio februar til den første uge af juli og for første gang væk fra hovedstæderne, nemlig til Sveriges nordligste musikinstitution, Framnäs Musiksko-la. Den er beliggende i Ojebyn, nogle kilometer nord for Piteå. Skolen har almen 2-årig musikuddannelse samt en 3-årig pædagogisk linie, der tager sigte på ansættelse ved kommunale musikskoler. Til forskel fra mange af de øvrige musikskoler er Framnäs veludstyret både når det gælder undervisnings- og øvefaciliteter og når det gælder instrumentarium. Således har slagtøjklassen helt deres egen bygning med tilhørende komplet instrumentarium. Beliggende ved Piteelven har skolen egne badefaciliteter, men man kan også besøge Pite Havbad, der i turistreklamer får den fornemme betegnelse ""Norrlands Riviera"".

Det er som nævnt den ""unge"" musik, der er musikfestens emne. Er du derfor komponist og under 30 år den 17. sept. 1973, opfordres du herved til at indsende bidrag til UNM-1974.

Værkerne, — i form af partitur, tekst eller bånd — må forsynes med komponistnavn, titel, besætning samt omtrentlig varighed. Kræver et værk en særlig koncertform/ opførelsespraksis må dette ligledes angives.

Indsendelse sker inden den 17. september 1973 til

U M N-komitéen

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

H.C. Andersens Boulevard 36 1553 København V