Jacob Gade Fonden

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 02 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Jacob Gade Fonden

Fonden har tildelt tre legater à 30.000 kr. til kontrabassisten Bjarne Nielsen, cellisten Morten Zeuthen, begge København, og guitaristen Lars Fenger, Ikast. Vejle amatørorkester vil modtage 10.000 kr. Ved en konkurrence for unge danske violinister i sidste uge af oktober vil der yderligere blive uddelt 60.000 kr. af Fondens midler, der stammer fra koda-ind-tægterne fra Jacob Gades Tango Jalousi. Konkurrencen finder sted på Det jyske Musikkonservatorium, Århus.

Mesterkursus i klaver

l dagene d. 19.-23. November afholder konservatoriet i Aarhus et mesterkursus for pianister og pædagoger med den kendte amerikanske klaverpædagog Adele Marcus. Kurset vil være koncentreret om klaver litteraturen fra barok til romantik. Tilmeldelse sker til Det jydske Musikkonservatorium, Fuglsangsallé 26, 8210 Århus V, senest 15. oktober. Kurset er vederlagsfrit åbent for aktive deltagere udefra i det omfang der er plads, og er helt åbent for passiv deltagelse.

Øst- og vest-kontakt

Københavns Kammerkor under ledelse af Arne Bertelsen var af Det maltesiske kulturministerium inviteret til Maltas første internationale festival, der fandt sted august-september 1973, og traf her den maltesiske komponist Charles Camilleri (f. 1931; man kan læse om ham i Musical Times, Juli-nummeret 1972); efter at han har været verden rudt som dirigent og komponist, er Camilleri nu vendt tilbage til Malta for at hellige sig sit ideal: inden for sin kompositions-virksomhed at være med til at bryde barrierer ned mellem Asiens mystik, Afrikas rytmer og vesteuropæisk tradition. Han kommer til Danmark i slutningen af oktober for at redegøre for sit ""system"", som han selv kalder Rhythm. Interesserede henvises til at se nærmere efter i dagspressen til den tid.

Nyt festskrift

Ved Århus Universitet har en gruppe lærere og studerende udsendt et festskrft i anledning af, at sud.mag. Arne Kjær i år kan fejre ti års jubilæum som musikstuderende. Festskriftet rummer artikler og kompositioner af:

Jens Peter Jacobsen, Margrethe Berg, Jens Bonderup, Kirsten Byberg, Lene Dalum, Per Drud & Erling Lindgren. Finn Gravesen, Mogens Kjær, Sten Klausen, Thorkild Knudsen, Peter Busk Laursen, Bo Marschner, Finn Mathiassen, Christian Mondrup, Carl Christian Møller, Poul Nielsen, Mogens Helmer Petersen, Jens Rossel, Søren Schmidt, Bent Stellfeld, Ole Straarup. Festskriftet kan købesved henvendelse til Musikvidenskabeligt Institut, Universitetsparken, 8000 Århus C. Pris: kr. 33,- inkl. forsendelse.

Legater og fødselsdage

for oktober er meddelt i sidste nr. af DMT.