Musikkens magt - 2

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 02 - side 31-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKENS MAGT-2

Musikrådets udkast til den nye musiklov går nu til behandling - i folketinget, enten i sin helhed eller etapevis. Som de c vil huskes, blev lovudkastet fremlagt kort før sommerferien - til debat, som det hed. Tidspunktet for fremlæggelsen var stærkt hæmmende for den ønskede debat, og den er da stort set også udeblevet. Alligevel er det lykkedes at rejse kritik mod nogle væsentlige punkter i lovudkastet, dels dets bærende ideer om decentralisering og disses praktiske konsekvenser, dels spørgsmålet om de musikdramatiske formers fremtid og endelig problemet om støtten til de stærkt forfordelte musikformer beat og jazz.

Da vi nødig vil tro, at musikrådets ønske om debat ikke var ærligt ment, må vi derfor ulejlige rådet med et par spørgsmål: har den - indrømmet: sporadiske — debat haft nogen konsekvenser for den endelige udformning af lovudkastet? I bekræftende fald: hvilke? Eller har man bare på god gammel pampervis prøvet at tage misteltenen i ed?