Vedrørende Koda-Debatten

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 02 - side 56-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Vedrørende Koda-Debatten

Kære Mogens Winkel Holm

Vedrørende dine kommentarer om Jazz/ beat komponisternes stilling i /Coda-problematikken (se DMT, april 1973): Jazz og beat folkene har ikke traditionelt søgt ind i DRKF. Jeg har i den anledning kastet et blik på medlemsgruppe A hos DRKF og fandt fem komponister, hvoraf jeg selv er en, som med rimelighed kan henføres til en jazzbaggrund. Jeg har snakket med flere af dem og ingen af dem føler, at de sidder der på grund af deres jazzkompositoriske kvalifikationer, men i stedet på grund af deres indsats inden for teater-, film-, revy- og anden underhold-ningsmusik. For flere af dem gælder, at de ikke har været aktive som jazzfolk i en lang årrække. På beat-siden fandt jeg et navn — Bent Sten Myggen, som absolut også må siges at repræsentere et grænsetilfælde.

Jeg er helt overbevist om, at DKF har været ganske på det rene med hensyn til jazz og beat-komponisternes ønsker om Koda's struktur. Dansk Jazzmusikerforening har bl.a. henvendt sig til Ministeriet for kulturelle anliggender forud for de tre sidste generalforsamlinger for at fremlægge deres og Musik og Lys' synspunkter på den eksisterende /Cøda-struktur. Da DKF var kraftigt trængt før sidste års generalforsamling blev jeg i den anledning meget kraftigt kontaktet af medlemmer af DKF, der lige pludselig så et meget nært blodfællesskab mellem DKF og jazz/beatkomponisterne imod DRKF. Overfor disse folk forelagde jeg vores synspunkter om en ny struktur. Du kan heller ikke være uvidende om, at jeg tidligere havde rettet henvendelse til dig om mulighederne for at få jazz- og beatfolkene indkorporeret i DKF — og at vi i den anledning modtog et i øvrigt meget venligt afslag. Da man sidste år var i knibe på spørgsmålet om genretabel, som vi iøvrigt er modstandere af, var det næsten lige før at man på stedet skulle oprette en jazz-beat fraktion under DKF.

Jeg kender tidligere tre jazzfolk, som på egen hånd har søgt optagelse i DKF nemlig Palle Mikkelborg (som er en af vore største kapaciteter), John Tchicai og Finn Von Eyben og at Mikkelborg blev afvist med den pragtfulde begrundelse at man fandt hans musik for ""underholdende"". Så tror da pokker at de få, som prøver at få en smule indflydelse på beslutningsprocesserne i Koda ""traditionelt"" søger over i det eneste eksisterende alternativ til DKF. Det glæder mig at høre, at DKF tilsyneladende er positivt indstillet overfor en repræsentation af jazz/beat folk i en kommende ny struktur i Koda. Jeg vil dog anse at ordet repræsentation bør erstattes med ordet medbestemmelse. Så vidt jeg ved har Musik og Lys netop taget initiativ til dannelse af en forening af danske jazz-, beat-, og folkautorer, som bl.a. vil rette henvendelse til den kommende generalforsamling. Det kan blive interessant at se, hvordan denne skrivelse vil blive modtaget.

Med venlig hilsen

Ole Matthiessen

Dansk Jazzmusikerforening