Dansk Musiktidsskrift

Af
| Årgang 48 (1973-1974) nr. 03 - side 62-62

48 årgang.

NR 3 NOVEMBER 1973

Løssalg: kr. 6,90 (incl. moms) - Årsabonnement (8 numre) kr. 44,00 (excl. moms).

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen.

DM.F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Møntergade 6A, 1116 København K. Hf. (01) 150726.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV, 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

indholdsfortegnelse:

Forside: Gunnar Berg

Musikkens magt ........................63

Vedrørende Gunnar Berg .................64

Mod vandmandens tegn...................72

Kommentar............................81

Grammofon ...........................81

Tidsskrifter ............................82

Klip og kommentar ......................83

Klip og kommentar ......................83

Noder ................................55

Bøger ................................85

Forlagene .............................86

Debat ................................86

Nye værker ............................86

Musikkalender..........................88

Koncertkalender ........................90