Nye værker

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 03 - side 86-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

NYE VÆRKER

MÅLTIDET

Anker Fjeld: +— sange for bariton og orkester.

Ud af den religiøse musikfremmedgørelse og frem ti! en karakteriserende materialebevidsthed. De moderne massemedier frembyder stilpluralistiske muligheder, fordi alle såkaldte musikelskeres øre er et leksikon af toneforløb. Hvorfor komponerer vi? Hvorfor lytter vi? Bevidstgør rollerne. Gør dig bevidst som kulturarbejder, server et måltid for dit publikum, som en kok tilbereder et måltid på en restaurant, vi lever i forbrugersamfundet, funktionen for komponisten er at sørge for ørets føde, som kokken sørger for ma-vens.

Dirigenten og sangerne er tjenere — nogle vil kalde det tempeltjenere dog næppe i denne forbindelse — i den mondæne re-stautant, og kokken står og er modtagelig for komplimenter ude i køkkenet. Måske har han kommet lidt stryknin i, dog ikke mere end at ingen kommer noget til. Stilpluralisme? Køkkenet forsøger sig med forskellige retter. Hvad med lidt Carl Nielsen tilsat krydderier, lidt rytmisk, klangmæssig atonal strukturalisme eller klangblokke der står og vibrerer. Man ved med sig selv, at man må ha' en bestræbelse efter skønhed, det er en have om morgenen, duggen, en statisk atmosfære der bare vibrerer en lille smule, og så en sanger, måske en forretningsmand, der sælger massageapparater og er på vej ind til direktørkontoret, der går rundt i orkesterhaven. Der opstår en dialog mellem ham og orkesteret, han reagerer på det eller han får det med på sine digressioner, sine skjulte tanker.

Recitativ og arie: Duet mellem dirigent og sanger i recitativer (kontinuogruppen: basuner, tuba, pauker og celeste, der spiller clusterkvinter). mens de snakker om hvordan måltidet — sangene — skal serveres.

l sangene er sangeren klar over sin egen succes, den antydes musikalsk, han drømmer lidt om knæppe, han bliver angst for skønheden, han synger en sang om kærligheden, en højsang, undertiden flyder det sammen, fuglene i haven er for levende — konen har han knægtet — det er farligt med alt det liv og al den skønhed, man må hellere ind og tænde for radioen — eller for gassen. Det er måske bare vand til kaffen.

Jeg har bestræbt mig på at skære ned, det hele varer næppe mere end 9 minutter, jeg har bestræbt mig indimellem efter skønhed, og for at man undertiden ikke opfatter den, for der er hele tiden ham forbrugeren, besidderen, der går rundt i orkesterhaven og stjæler billedet.

Anker Fjeld

En bemærkning til uropførelseslisten

Angående fortegnelserne over danske uropførelser, som undertegnede nu har etableret i de sidste 22 år, må det bemærkes, at det aldrig er lykkedes at få de danske komponister til at yde den bistand, som ville sikre disse fortegnelser ns fuldstændighed. Oversigterne har måttet bygges på indsamlerens egen årvågenhed,dvs. på daglig orientering i avisernes koncertanmeldelser og radioprogrammer, på Det unge Tonekunstnerselskabs programmer og lignende, hvor det ofte ikke engang er noteret, om det drejer sig om uropførelse af et pågældende værk. Begivenheder i provinsen eller ved mindre officielle opførelser har også nemt kunnet unddrage sig opmærksomheden. Der er dog en vis sandsynlighed fo. at de mest betydningsfulde musikværkers uropførelser efter 1950 er registreret, således at listerne, der alle har været publiceret i Dansk Musik Tidsskrift, har givet et nyttigt bidrag til orientering i den danske musiks historie siden midten af dette århundrede. Men det kan ikke nægtes, at et effektivt med-arbejderskab fra alle de virksomme kom-

ponister af den såkaldte ""seriøse"" musik, ville have givet et mere betryggende resultat end det, en enkelt iagttager har kunnet tilvejebringe.

Sigurd Berg

DANSKE UROPFØRELSER 1972

HANS ABRAHAMSEN: Venstrehåndskla-verstykker. Lyngby 9. marts. Oktober. For horn og klaver. Lyngby 9. maj.

To korte satser for blæserkvintet Nikolaj kirke 14. maj.

Slumsange. — Sporvognsminder. Tekster af Fjeld Simonsen. Nikolaj kirke 14. maj. EJVIN ANDERSEN: Koncert for violin og strygeorkester. Radio 15. november. NIELS VIGGO BENTZON: Sonate for basun og klaverf op. 277. USA 1. marts. Sekstet for blæseinstrumenter og klaver. Esbjerg 31. marts.

Grosses Trio für Flöte, Cello und Klavier, op. 279. Skive 8. marts. A.T.S. Kantate til dagbladet ""Politiken"". 9. marts.

Det rustne menageri. Kantate for talestemme og 9 instrumenter. Op. 283. Musikkonservatoriet 13. marts. Hommage a César Franck. For fløjte og klaver. Op. 282. Musikkonservatoriet 13. marts.

Koncert for klarinet og orkester. Radio 13. april.

Otto von Guericke Suite. For klaver. Musikkonservatoriet 1. maj. 2 sonater for cello og klaver. Berlin 9. maj.

Statics 1-11. For solo cello. Berlin 9. maj. Organon Phlinomego Germanica. For klaver. Berlin 9. maj.

Sonater for violin og klaver n r. 4 og 6. Musikkonservatoriet 16. maj. Variazioni puristica. For klaver. Musikkonservatoriet 16. maj. Emil Kraepelin. For solo violin. Musikkonservatoriet 16. maj. Documenta no. 2. For klaver. Göteborg 23. oktober.

CARL BERGSTRØM-NIELSEN: Fagot-tismer. For 3 fagotter. Nikolaj kirke 14. maj.

ERLING D. BJERNO: Collage chromatique. For orkester. Ålborg. AXEL BORUP-JØRGENSEN: Vinterelegi. For 3 kvindestemmer og 9 musikere. Statens Museum for Kunst 8. oktober. Vinterdagbog. For fløjte, strygekvartet og klaver. Statens Museum for Kunst 3. november.

PETER BRASK: Oratorio Augustini. For kor og orkester. Tekst af Augustinus. Radio 21. januar.

ERLING BRENE: Præludium og capriccio for fløjte og harpe. Op. 76. Radio 24. januar.

OLE BUCK: Fairies. For sopran og orkester. Tekst efter Cecily Mary Barker's ""Flower Fairies Books"". Radio 5. oktober.

HENNING CHRl STl ANSEN:Læ/røe/£?i/e livet For blokfløjte, cello og klaver. Statens Museum for kunst 29. oktober. HENRIK COLDING-JØRGENSEN: Bar-bare. For 6 vokalsoli, kor og orkester. Tekst af Rimbaud. Radio 21. januar. Gruppen. For horn. Nikolaj kirke 14. maj.

NIELS la COUR: Quatuor classique. For strygekvartet (No. 4). Nikolaj kirke 9. maj.

FLEMMING DREISIG: Contrast! per or-gano. For orgel. Konservatoriet 1. maj. INGOLF GABOLD: Atlantis. For beatgrupper og symfoniorkester. Radio 4. februar.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Musik til Færø-filmen ""l havets og de lyse nætters land"" (William Heinesen) 1-3, Radio TV januar.

Præludium og fuga for brass band. Radio 7. juli.

Katalog og Koda. — Kadence i 5 satser for harmoniorkester. Radio 14. juli. Solo for el-guitar. Statens Museum for Kunst 12. november.

JOHANNES HANSEN:Qi/oi/ad/s. For violin, fløjte, obo og horn. Nikolaj kirke 20. februar.

Infiltrationer. For piccolofløjte og tromme. Nikolaj kirke 16. april. A.E. og H.F. For klaver. Nikolaj kirke 13. august.

Det trætte dansepar. For violin. 2 brat-scher og cello. Musikkonservatoriet 15. december.

MOGENS WINKEL HOLM: Musik til Eske Holms spil ""Rapport"". Radio TV 19. marts.

Aiolos. Symfonisk version af musikken til TV-spillet ""Rapport"". Radio 24. marts.

Overtoninger IL For fløjte, klaver og cello. Statens Museum for Kunst 12. november

VAGN HOLMBOE: Skoven. For blandet kor. Tekst af Alex Garff. Tivolis koncertsal 11. maj.

Balladen om den lillebitte mand. Skotsk tekst. For tenor og kammerorkester. Al-deburgh 9. juni.

Symfoni nr. 10. Første danske opførelse. Radio 7. september.

Sonate for solo cello. Göteborg 23. oktober.

KNUD HØGENHAVEN:Fraø/77e/7t£?r. For orgel. Vor Frelsers kirke 20. september. JØRGEN JERSILD: Koncert for harpe og orkester. Aldeburgh 9. juni. SVEND ÅQUIST JOHANSEN: Sonate f or violin og klaver. Lyngby 9. maj. LEIF KAYSER:,Si//resac/a. Forakkorde-on. Musikkonservatoriet 4. maj. Halleluja. For akkordeon. Århus 6. maj. HERMAN D. KOPPEL: Kammerkoncert for violin og strygere. Statens Museum for Kunst 19. marts.

Introduktion, Tema med variationer og epilog. Op. 87. For solo cello. Tivolis koncertsal 30. juni.

8 variationer og epilog. For klaver og 13 musikere. Op. 89. Hvidovre 23. november.

Koncert for fløjte og orkester. Op. 88. Radio 25. december.

THOMAS KOPPEL: Musik til balletten ""Dødens triumf (Ionesco — Flemming Flindt). Det kgl. Teater 19. februar. BERNHARD LEWKOVITCH: Laud/ a nostra Signora. — Sub V esperum. For blandet kor. Radio 21. april. Orgelkoraler. Vor Frelsers kirke 8. juni. Fem orgelkoraler. Radio 4. december. POUL LONDON: Musik til balletten ""Og hvad så - lille mand"" (Henrik Bloch). Tivolis Pantomimeteater 28. juni. BENT LORENTZEN:Space-Am/s/c. Elektronisk musik. Comediehuset 3. januar (1971).

Fe-hulen. For trestemmigt kor. Tekst af Mao-Tse-Tsung. Vejlby skole 18. februar (1971).

Shiftings. For orkester. Nikolaj kirke 31. marts (1971).

Jomfru i fugleham. Balletsuite. — Det ubevidste. — Tidevand. For orkester. Nikolaj kirke 31. marts (1971). Cyklus 4. For strygeorkester. Radio 19. maj (1971).

JAN MAEGAARD: 5 lyriske monologer. Tekst af Grethe Risbjerg Thomsen. For sang og klaver. Radio 26. april. PETER MØLLER: Via Crucisf stykke 1-5. For orgel. Nikolaj kirke 11. februar. NIELS NIELSEN: Fiktioner. For violin og klaver. Statens Museum for Kunst 9. januar.

Diapsalmata. For solo violin. Statens Museum for Kunst 22. oktober. TAG E N l E LSEN : Marker og enge. For orgel. Vor Frelsers kirke 8. juni. HELLE NORUP: Det er udmærket. For Statens Museum for Kunst 15. oktober. HELMER NØRGAARD: Ora. For mezzosopran og 10 instrumenter. Tekst af komponisten. Statens Museum for Kunst 29. oktober.

PER NØRGÅRD: Sub rosa. Tekst af Fr. Rückert. - For sopran, baryton og guitar. Statens Museum for Kunst 12. marts. Musik til balletten ""Trio"" (Flemming Flindt). Det kgl. Teater i Nordborg 13. marts.

Quartet in 3 spheres. For strygekvartet. Nikolaj kirke 9. maj. Canon. For orgel. Århus 25. maj. Paradigma. For klarinet, basun, cello og klaver. Warszawa 20. september. Lila 1972. For 11 musikere. Venezia 9. oktober.

IB NØRHOLM: Den unge Park. Opera. Tekst af Inger Christensen. Ny version. Radio TV 11. januar.

Signaturer fra en provins. Cyklus for klaver. Op. 51. Stockholm marts. Præludier til en blæserkvintet Uldum højskole.

Isola bella. For orkester med soli: Violin, klaver og recitation. Tekst af Poul Borum. Radio 27. april.

Tre sange. Op. 54. For sopran og klaver. Tekster af Tove Ditlevsen, Ole Sarvig og Poul Borum. London 27. juni. Lys og lovsang. For soli, kor, orgel og instrumentalensemble. Tekst efter biblen af Chr. Thodberg. Op. 56. Københavns domkirke 5. december.

Musik til dukkespillet ""Rejsekammeraten"" (Jørgen Vestergaard efter H.C. Andersen). Radio TV 24. december. POUL ROVSING OLSEN: Without a Title. For akkordeon. Statens Museum for Kunst 12. november. JENS WILHELM PEDERSEN: Musik til ""Det 7. Bud: Stjæl lidt mindre"" (Dario Fo). Det kgl. Teaters lille scene 19. september.

NILS HOLGER PETERSEN: Josef i brønden. Båndkomposition. Radio 11. februar.

JØRGEN PLAETNER: Drømmebilleder. Komposition for lydbånd. Radio 29. december.

KARL AAGE RASMUSSEN: Als Kind. Strygekvartet. Statens Museum for Kunst 3. november.

Abschied vom Mythos. For træblæsere, messingblæsere, kontrabas og slagtøj. Radio 7. marts.

POUL RUDERS: Antiquitäten. For orgel. Høsterkøb kirke 12. november. FINN SAVERY: Musik til Klaus Rifbjergs ""Amagerdigte"". Radio TV 2. februar. LARS PETER SCHULTZ: Strygekvartet. Statens Museum for Kunst 15. oktober. OLE SCHMIDT: Musik til spillet ""Laila Løvehjerte"" (Klaus R if bjerg og Carlo M. Pedersen). Radio TV 26. marts. Forkølet i Nørre L ynde/se. Tekst af Klaus Rifbjerg. For solo. kor og orkester. Radio 7. maj.

Koncert for violin og kammerorkester. Dortmund 29. maj.

FJELD SIMONSEN: Sonate for skuespiller og to ensembler. Tekst af komponisten. Statens Museum for Kunst 29. oktober.

LEIFTHYBO:7Vie£xtecy. Tekst af John Donne. For sopran, recitation, blokfløjte, obo, gambe og spinet. Musikkonservatoriet 12. juni.

Koncert for bratch og orkester. Tivolis koncertsal 15. juni. YNGVE JAN TR EDE: Det sorte spejl. For

klaver. Musikkonservatoriet 1. maj. FLEMMING WEIS: Limitationes II. For klaver. 1. gang i Danmark. Statens Museum for Kunst 9. januar. Rapsodisk suite for solo violin. Statens Museum for Kunst 9. januar. SVEN ERIK WERNER:Læsninger. Båndmusik for sopran, alt. tenor og bas. Tekst af Niels Lund. Radio 11. februar.

2 Enzensberger-sange. For sopran, akkordeon. guitar og slagtøj. Statens Museum for Kunst 12. november.

SVEND WESTERGAARD: Sonata per

flauto solo. Op. 30. Musikkonservatoriet

1. maj.

Symfoniske variationer. For blæsere og

slagtøj. Slagelse 2. november.

TIMME ØRVAD: Musik for trombone.

Statens Museum for Kunst 22. oktober.

3 satser for messingblæsere. Statens Museum for Kunst 22. oktober.