Om teknologer i undervisningen

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 03 - side 86-86

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Om teknologer i undervisningen

At finde så ringe en artikel som Preben Fahnøes ""Undervisningsteknologi og æstetisk information"" i Dansk Musiktidsskrift er simpelthen forbløffende, når man kender redaktionens høje niveau. En detaljeret gennemgang af artiklen vil få et omfang af 8-10 sider mod artiklens 2, så det vil jeg afholde mig fra. Man skyder ikke rotter med kanoner, l stedet vil jeg prøve at lægge lidt gift ud, ved en præcisering af nogle af artiklens centrale begreber, såsom teknologi og informationsteknologi. En teknologi er læren om en teknik, og den består således af et system af forskrifter for, hvad man skal gøre for at nå forskellige / forvejen bestemte mål. l en teknologi betragtes målene som givne på forhånd, og det er derfor kun rigtigt, at Preben Fahnøes ""undervisningsteknologi"" er ""en systemkonstruktion, hvori metoder og midler koordineres således, at hver elev hjælpes på en for ham tilpasset måde til at nå det ønskede mål"", hvis man husker at der ikke er tale om et af eleven ønsket mål, men at målet er denne teknologis forudbestemte mål, en forandring af elevens adfærd.

At informationsteorien er en matematisk teori, ""hvor man har gjort det muligt at måle informationsmængden i en meddelelse"" er desværre forkert; tværtimod forudsætter teorien, at formidlingen af et hvilketsomhelst budskab forstås som et vist antal signaler afgivet indenfor et vist tidsrum. Informationsteorien kan derfor højst anvendes på musikalsk formidling i den udstrækning, man opfatter musik som et vist antal signaler afgivet i et vist tidsrum. En nærmere forklaring kan jeg ikke komme med her, men må henvise til Jan Maegaard: Musikalsk Modernisme, Stig Vendelkærs forlag 1964, side 79 ff. Fahnøe skriver senere: ""Mange pædagoger ser med forståelig skepsis på programmeret undervisning og mener, den vil gøre

dem overflødige, dette er en misforståelse."" Her er jeg helt enig med ham: Gud Ske Lov er adfærdsprogrammøren B.F. Skinner's undervisningsteknologiske pest endnu ikke så udbredt herhjemme, men den /?ar vist sig rundt omkring; og/o mere programmeret undervisning, vi bliver udsat for, jo større brug er der for pædagoger til at hindre en varig skadevirkning.

Henrik Colding Jørgensen

Årgang 48/1973-1974, nr. 03