Koda igen

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 04 - side 95-95

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

KODA IGEN

Efter endnu en skandaløs Koda-generalforsamling - en ekstraordinær - den 22. oktober, da et forslag om optagelse af Musikforlæggerforeningen af 1972 blev nedstemt med kompakt majoritet, har Dansk Revyforfatter- og komponistforbund berøvet sig selv den sidste rest af troværdighed. Forbundet har hidtil med en vis ret påberåbt sig demokratiske principper i sin argumentation for en ændret Koda-struktur, men nu går den ikke længere. Ved at nægte Musikforlæggerforeningen af 1972 optagelse har forbundets medlemmer ikke blot handlet udemokratisk, men også umoralsk - dvs. i strid med sine egne, rent pengemoralske principper. At en interesseorganisation som Koda simpelthen ikke kan fungere udenom en så stor procentdel af danske forlæggerinteresser, som den nye forlæggerforening repræsenterer, burde DRKF-folkene have de bedste forudsætninger for at forstå. Og det har de naturligvis også forstået. Og skulle andre ikke have forstået det før, så står det nu bøjet i neon, hvad det er for et ærinde DRKF og dets halehæng er ude i.

Det er op til kulturministeren, om disse manøvrer skal ende i et velfortjent harakiri. Vejen ligger nemlig nu åben for en rent politisk løsning. Foreløbig har ministeriet ladet høre fra sig i rosværdig utvetydige vendinger: enten må Koda acceptere ministeriets betingelser for en fornyelse af koncessionen, der udløber næste sommer, eller også må ministeriet overveje at inddrage koncessionen og give den til en anden organisation, muligvis en EF-organisation. Det er forhåbentlig ikke bare teatertorden, selvom ministeriet selvsagt bør holde forhandlingsdøren åben. På eet punkt må der imidlertid ikke gives køb : en fremtidig rettighedsorganisation må ikke kunne dirigeres af sin generalforsamling. De uhyrligheder og uværdige optrin, der har kendetegnet Kodas generalforsamlinger i de sidste år - senest den 22. oktober i år - viser klart hvorfor: en generalforsamlingsopinion, opdelt efter fastlåste interessemodsætninger og dermed upåvirkelig af argumenter, har ganske enkelt sat sig selv ud af spillet - ikke mindst nu, da det står klart hvad det er for interesser der er involveret. At man så dermed har forspildt muligheden for en holdbar, nærdemokratisk beslutning om ændrede fordelingsprincipper til gavn for forfordelte grupper i dansk musik, skal DMT være blandt de første til at beklage.

TEATERTELEFONEN

DUT's Teatertelefon fungerer stadigvæk. På talrige forespørgsler kan vi oplyse, at man ved opringning til ØB 5631 på forestillingsdage kl. 15-15.20 kan redde sig en billig billet til Det kgl. Teaters opera- og balletforestillinger. Endvidere er der koncertbilletter at hente hos koncertdirektionerne Wilhelm Hansen, Engstrøm og Sødring samt Gösta Schwarck. Ring koncertdagen efter kl. 16 og hør om der er udsolgt. Altsammen forudsat at man er medlem af DUT.