Musikkalender

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 04 - side 116-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Vedrørende uropførelseslisten

Sigurd Bergs opråb til danske komponister i sidste nummer af DMT, om selv at medvirke ved udfærdigelsen af at uropførelseslisten har allerede medført reaktion. Fra Knudåge Riisager har vi modtaget: ""... Jamen, hvorfor er jeg f. ex. ganske ignoreret? Der var dog ""Bourrée"" og ""Trittica"", den første i Radio, den anden i Tivoli i 1972 ...""

Denne meddelelse fra en gammel kriger i uropførelsernes verden kan efter vor mening kun understrege alvoren i Sigurds opråb, l må selv komme op af hullerne, kære komponister. Det er trods alt jer, der sidder på de primære oplysninger om nye danske musikværker.

Red.

Legater

(December, se DMT nr. 3)

Januar 1974

Inden 15/1 : Th. Al f r. Chr. v. Irgens-Bergh og Hustrus Kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, 1450 Kbh. K. (Skema). Inden 15/1: Danmark-Amerika-Fondet. Nytorv 9, 1450 Kbh. K. Inden 15/1: Overretssagfører Rigenstrup og Hustrus Mindelegat (fortrinsvis for tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36,1553 Kbh.V.

Direktør Th. Thrane og Hustrus Legat (for pianistinde under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V. Inden 31/1: Geheimekonferensrådinde Andræ's Mindelegat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10,1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/1: Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for medlemmer og deres efterladte). Rådhusstræde 1, 1466 Kbh. K. (Skema). Inden 31/1: Den franske Stats Stipendier. Institut Francais, Rosenvængets Allé 38, 2100 Kbh. Ø.

Inden 31/1 : Ludvig Trier's Legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, 1153 Kbh. K. (Skema).

Februar

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænke's Arvingers Legat (for unge fra Odense og omegn). Odense Byråd, 5000 Odense. Inden 15/2: Justitsråd Simon Aron Eibeschütz' Legat (for mænd af mosaisk tro). Ny Kongensgade 6, 1472 Kbh. K. (Skema).

Inden 15/2: Emanuela Schrøfier's Legat. (for sangere eller sangerinder). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 39, 1260 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Christian IX's Jubilæumslegat (for musikere ved Livgarden eller deres enker). Chefen for Den kgl. Livgarde, Øster Voldgade 2 b, 1350 Kbh. K. Inden 28/2: Dansk-Islandsk Forbunds-fond (for islandske musikstuderende). Laksegade 19, 1063 Kbh. K. (Skema). Inden 28/2: Justitsråd Simon Aron E/beschütz' og Hustrus Rejselegat. Ors. Poul Meyer, Hovedvagtsgade 2, 1103 Kbh. K. (Uddeles ikke regelmæssigt). Inden 28/2: Den italienske Stats stipendier. Undervisningsministeriets internationale kontor, Nyhavn 28, 1051 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsesfond (for ældre medlemmer eller deres enker). Ven-dersgade25, 1363 Kbh. K. (Skema). Inden 28/2: Syngelærer Albert Meyer og Hustrus Legat (for svagelig og trængende mandlig eller kvindelig sanger eller musiker). Lrs. Sven Simonsen, Store Kongens-gade 49, 1264 Kbh. K. Inden 28/2: Emmerich Jacob Müller's Legat (kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, 1471 Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Entreprenør Chr. Nielsen's Legat (for unge udøvende musikere til videre uddannelse). Lrs. Kristian Mogensen, Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. (Uddeles kun hvert andet år, ulige årstal). Inden 28/2: Egmont H. Petersens Fond (til unges uddannelse). Vognmagergade 9, 1120 Kbh. K. (Skema).

Runde fødselsdage

(December, se DMT nr. 3)

Januar 1974

7. Operasanger Per Helweg, 50 år.

7. Kapelmester Aksel Wellejus, 50 år.

11. V iol i n isten Kai Laursen, 50 år.

13. Kgl. kapelmusikus Knud Ewald Olsen, 60 år.

20. Balletinstruktrice Edite Frandsen 60 år.

23. Koncertsangerinden Ellen Palle Andersen, 75 år.

27. Instrumentmager Jørgen Bengaard 50 år.

Februar

7. Pianisten Sejr Volmer Sørensen, 60

år.

10. Violinisten Henry Jensen, 60 år. 23. Sangpædagogen Agnete Zacharias, 85 år.

26. Kapelmester Richard Johansen, 70 år.

27. Operasangerinden Hjørdis Lauenborg, 50 år.

Dødsfald

Violinisten Aage Ejlertsen, 9. september, 71 år.

Musiker Karsten Ludvigsen (medd. 3. aktober), 71 år.

Koncertsangerinden Hertha Bjørvig, 8. oktober, 82 år.

Professor, dr. phil. Arthur Arnholtz, 16. oktober, 71 år.

Organ ist ,4/7/73 Grønbæk (medd. 20. oktober), 64 år.

Pianisten Agnes Jørgensen (medd. 24. oktober), 68 år.

Musiker Aksel Svane (medd. 24. oktober) ,69 år.