Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 05 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

48 årgang.

NR 5 FEBRUAR 1974

Løssalg: kr. 6,90 (incl. moms) - Ärsabonnement (8 numre) kr. 44,00 (excl. moms).

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen.

DM.FS kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Møntergade 6A, 1116 København K. Tlf.(Ol) 150726.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV, 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235,234 og 124. Giro 18 41 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

indholdsfortegnelse

Forside: Dieter Schnebel: Ki-no Diapositiv 3

Kulturen er det hele .................... 123

Hvad er musikpædagogik? ............... 124

Blokfløjten ........................... 132

Musikvidenskab, fornyelse eller

forhærdelse........................... 135

Debat ............................... 141

Klip ................................ 142

Grammofon .......................... 143

Noder ............................... 144

Musikkalender ........................ 145

Koncertkalender ....................... 146

Redaktionen sluttet d. 10. Januar