Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 06 - side 150-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

48 årgang.

NR 6 MARTS 1974

Løssalg: kr. 6,90 (incl. moms) - Årsabonnement (8 numre) kr. 44,00 (excî. moms).

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen.

DM.Fs kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Møntergade 6A, 1116 København K. Tlf. (01) 150726.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV, 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

indholdsfortegnelse :

Forside : Tegning af Gunnar Berg

Kulturpause eller kulturkamp............ 151

Om det benhårde og det frodige i musikken. . 152

Hvad er musikpædagogik ............... 161

Nye værker.......................... 165

Bøger .............................. 167

Nyt fra forlagene...................... 169

Tidsskrifter.......................... 170

Rapporter........................... 170

Klip ............................... 171

Musikkalender ....................... 172

Koncertkalender...................... 174

Redaktionen sluttet d. 8. Februar