Foreningerne

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 201-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: mandag til fredag incl. mellem 9 og 12. Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 Kobenhavn K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgirokonto

3252.

Dansk Tonekunstner Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Radhus-stræde l, 1456 Kobenhavn K. Tlf. 12 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Montergade 6 A, 1116 Kobenhavn K. Postgirokonto 3474 - Administrationskontor: Classensgade 54IV 2100 Kobenhavn O. Formand: Ib Norholm. Forretningsforer: Per Helweg, Tlf. privat OBro 7017.

Dansk Musikpædagogisk forening

Kontor: Abildgardsparken 6. 3460 Birkerod. Tlf. (01) «14630. Giro 2 62 84. Kl. c)-13 undt. lordag Formand: Flsebeth B rodersen.