Indhold

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 178-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

48 årgang. NR 7 APRIL 1974

Løssalg: kr. 6,90 (incl. moms) - Årsabonnement (8 numre) kr. 44,00 (excl. moms).

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen.

DM.F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Møntergade 6A, 1116 København K. Tlf.(Ol) 150726.

Abonnement sekspedition :

Classensgade 54, IV, 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01) TAga 235, 234 og 124. Giro 1841 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

indholdsfortegnelse :

Musikkens magt ........................ 179

Omkring musikkritikken ................. 180

Om musikskriveri i København ............ 184

Noder................................ 195

Tidsskrifter ........................... 196

Klip ................................. 196

Rapporter ............................ 197

Bøger ................................ 197

Musikkalender ......................... 201

Koncertkalender ....................... 203

Redaktionen sluttet d. 8. Marts