Indhold

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 206-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

48 årgang. NR 8 MAJ 1974

Løssalg: kr. 6,90 (incl. moms) - Ârsabonnement (8 numre) kr. 44,00 (excl. moms).

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen.

DM.F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Møntergade 6A, 1116 København K. Tlf. (01) 150726.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV, 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition og lay out:

Bjørn & Hannibal. Jagtvej 115, 2200 København N. Tlf. (01)TAga235,234 og 124. Giro 18 41 56.

Tryk:

H.C. Jensen Offset.

Vestre Gade 8, 2650 Hvidovre.

Sats:

Print/Type A/S.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

indholdsfortegnelse

Forside: Tegning af Gunnar Berg

Musik i Danmarks Radio................. 207

Om den moderne musik.................. 208

Om forventninger m.m................... 212

Nye værker ........................... 218

Noder ............................... 218

Bøger................................ 223

Tidsskrifter ........................... 226

Debat................................ 227

Klip

228

Musikkalender.........................229

Koncertkalender .......................230

Redaktionen sluttet d. 8. April